Publicerat 

Equmeniakyrkans konton

Bankuppgifter för Equmeniakyrkan och Equmenia

Det finns flera olika bg och pg registrerade för Equmeniakyrkan och Equmenia.
Lathunden nedan visar var du sätter in gåvor. För fakturor och andra typer av inbetalningar
ska du i stället använda de uppgifter som står angivna på fakturan eller betalningsunderlaget.
Saknar du betalningsuppgifter kan du kontakta ekonomienheten på telefon 08 – 580 031 00
så hjälper de dig med ett nytt underlag.

 

Equmeniakyrkan och kyrkans regioner

OrganisationGåvorFakturor inklusive deltagaravgifter, regionanslag, pensioner mm.
Equmeniakyrkan och kyrkans regioner i Nord, Mitt, Svealand, Stockholm, Väst, Öst och Syd.
Ungdomsförbundets regioner har egna konton, se nedan!
Bg 900-3286
Pg 90 03 28-6
Använd det bankgiro och referensuppgifter som anges på fakturan eller betalningsunderlaget.
Saknar du faktura eller betalnings-underlag, kontakta ekonomienheten på 08–580 031 00.

 

Ungdomsförbundet Equmenia och dess regioner

OrganisationGåvorFakturor inklusive deltagaravgifter, medlemsavgift, regionanslag mm.
Equmenia (nationella organisationen)Bg 293-0543Använd det bankgiro och referensuppgifter som anges på fakturan eller betalningsunderlaget.
Saknar du faktura eller betalnings-underlag, kontakta ekonomienheten på 08–580 031 00.
Equmenia NordBg 528-6075
Equmenia MittBg 530-9794
Equmenia SvealandBg 316-5206
Equmenia StockholmBg 530-9562
Equmenia VästBg 531-0065
Equmenia ÖstBg 534-6234
Equmenia SydBg 530-9919