Publicerat 

Församlingslån

Equmeniakyrkan erbjuder församlingar med överskottslikviditet att låna in pengar mot ränta. Lånen löper på 3 månader rullande. Räntan är knuten till STIBOR 3 månader + ett tillägg om 1,40 %. Räntan bestäms kvartalsvis i förskott. Lån som återbetalas (helt eller delvist) under samma år som lånet upprättats genererar ingen ränta.

Inför varje kvartal presenteras den nya räntesatsen på denna webbsida. Observera att räntan bara ändras om förändringen är större än 0,25 % jämfört med gällande räntesats.

Kontaktperson för församlingslån är
Susanne Carlysle
08 – 580 031 11

Gällande räntesatser

1 apr – 30 jun 20191,19%höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 dec = 0,25% jämfört med gällande ränta
1 juli – 30 sept 20191,19%oförändrad då STIBOR 3M per 15 mars är ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta
1 okt – 31 dec 20191,38%höjning av räntan då STIBOR 3M per 15 jun = 0,25% jämfört med gällande ränta
1 jan – 31 mars 20201,38%oförändrad då STIBOR 3M per 15 sept ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta
1 apr – 30 jun 20201,38%oförändrad då STIBOR 3M per 15 dec ≤ 0,25% jämfört med gällande ränta

Kommande avstämningsdagar

PeriodAvstämningsdag
1 jan – 31 mars 202015 sept 2019
1 apr – 30 jun 202015 dec 2019
1 jul – 30 sep 201915 mars 2020
1 okt – 31 dec 201915 juni 2020

Fråga: Finns det en minsta summa för att använda sig av församlingslån?
Svar: Vid nyteckning av församlingslån ber vi om minst 50 000 kr och därutöver jämna 10 000 kr.

Fråga: Hur länge måste församlingen låsa pengar?
Svar: Lånen löper med 3 månaders rullande uppsägning, det räcker alltså att säga till 3 månader före den dag församlingen vill ha hela eller delar av lånet återbetalat.

Fråga: Är församlingslånen öppna för företag, privatpersoner eller andra?
Svar: Nej. Församlingslånen är till för att stärka församlingarnas och kyrkans ekonomi samtidigt, och ska ses som en del av vår gemensamma verksamhet. Kyrkan har inget intresse av att agera bank i övrigt.

Fråga: Lånar Equmeniakyrkan ut pengar till församlingar?
Svar: Nej. Det är inte aktuellt att omvärdera det ställningstagandet i nuläget.

Fråga: Vad är STIBOR?
Svar: STIBOR är en referensränta som ett antal banker i Sverige använder sig av. Den finns för olika långa perioder, Equmeniakyrkan använder STIBOR 3 månader. Läs mer om STIBOR på Riksbankens och Svenska Bankföreningens webbplatser. STIBOR-kurser söker du här, under Svenska marknadsräntor.

Fråga: Hur använder Equmeniakyrkan pengarna?
Svar: Pengarna används för att jämna ut naturliga likviditetssvängningar som följer av vår verksamhet. På så sätt kan en större andel av kyrkans tillgångar placeras och ge god avkastning, samtidigt som dyra krediter kan undvikas.

Fråga: Finns det några säkerheter för församlingslånen?
Svar: Det är kyrkans samlade tillgångar som garanterar skulden. Kyrkans ekonomiska ställning redovisas till Kyrkokonferensen och årsredovisningen finns tillgänglig på webbplatsen. Equmeniakyrkan lämnar inga pantbrev för församlingslånen, och omfattas inte heller av bankgarantin.

(Senast redigerad 2019-03-29)