Publicerat 

Ersättning utlägg/resor

Så här får du som ideell ersättning för dina utlägg och resor

För att undvika försening eller att din ersättning helt uteblir är det viktigt att du följer nedanstående instruktioner, då alla ersättningsblanketter scannas och tolkas maskinellt.

Blankett för utlägg och resor (Equmeniakyrkan)

  1. Denna blankett gäller Equmeniakyrkan och kyrkans regioner. (Equmenia och de sju Equmeniaregionerna har egna blanketter med separata fakturaadresser.)
  2. Lämna fullständiga uppgifter varje gång, inklusive personnummer och även om du lämnat alla uppgifter förut.
  3. Läs noga på blanketten hur du bifogar kvitton, underlag och kompletterande uppgifter.
  4. Kontrollera så att både delsummor och totalt fakturabelopp är ifyllt och rätt summerat. Sänd blanketten med bilagor till angiven adress. Lägg blanketten överst men häfta inte ihop sidorna.
  5. Spara en kopia på blanketten och alla bilagor, inkl kvitton tills du fått din ersättning.

Kontaktperson:

Kristina Engberg
kristina.engberg@equmeniakyrkan.se

Miljöhänsyn vid inköp

Equmenia och Equmeniakyrkan arbetar för att motverka resursslöseri, överkonsumtion och utsläpp som skadar skapelsen. Vi uppmanar därför ideellt engagerade och anställda att i största möjliga mån ta hänsyn till de miljöeffekter som uppstår vid produktion, transport, konsumtion och avfallshantering.

Läs gärna Equmenias miljöpolicy (antagen av riksstämman 2009) och Equmeniakyrkans ”Policy för fred och omställning till en hållbar värld” (antagen av kyrkokonferensen 2013).