Publicerat 

Värdepappersinnehav

Equmeniakyrkans värdepappersportfölj 2019-01-01

Svenska aktiefonder

Ethos aktiefond
SEB hållbarhetsfond Sverige Index utdelande
Öhman Sverige Marknad Hållbar B
Aktie-Ansvar Sverige

Utländska aktiefonder

Ethos Aktiefond Class ID
Öhman Global Hållbar B
Öhman Global Marknad Hållbar B
Räntebärande fonder
DNB Bank ASA
Hemfosa fastigheter AB
Länsförsäkringar Bank AB
SBAB Bank AB
Storebrand Livförsäkringar AS
Partners Group Private Markets
SEB Credit Opportunity IV Class ID sek
SEB Företagsobligationsfond sek inst
SEB Sustainable High Yield Fund hnwd sek lux utd

Alternativa fonder

Adrigo
SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A. Sicav-Sif
SEB Private Equity Opportunity Fund IV IC1
Symbiotics Sicav Lux SEB Microfinance Fund IV B
Symbiotics Sicav Lux Sicav SIF SEB Microfinance Class B
Symbiotics Sicav Lux Sicav SIF SEB Microfinance Fund II B
Symbiotics Sicav Lux Sicav SIF SEB Microfinance Fund III B
Symbiotics Sicav SEB Microfinance Fund V