Publicerat 

Ekonomifrågor

Bidrag
Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften och genom avkastning från olika fonder. Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidragen.

Gåvor
Som givare stöder du den kyrkans arbete i Sverige och i andra länder med den summa du vill ge varje månad. På så sätt kan vi arbeta långsiktigt och vår nya kyrka, med sina 720 församlingar som finns över hela Sverige, får möjlighet att verka och växa! Du kan ge på bland annat följande sätt: månadsgivare, kyrkoavgiften, minnesgåvor och församlingarnas insamlingar på offerdagarna.

Fakturor
Equmeniakyrkan fakturerar församlingarna gällande arrangemang, sångarförbundets årsavgift, pensions- och försäkringsavgifter. Församlingar och enskilda personer kan behöva få ersättningar och fakturera Equmeniakyrkan.