Ekonomiskt utfall och rambudget

Publicerat 

Ekonomiskt utfall 2013

I kyrkokonferensen presenterades på torsdagen årsredovisningen för 2013. En jämförelse av det ekonomiska utfallet i förhållande till den prognos som presenterades på föregående kyrkokonferens gicks igenom. Ett av ombuden på konferensen efterfrågade en jämförelse av det ekonomiska utfallet i förhållande till den beslutade budgeten. På lördagen gjordes därför en särskild genomgång där siffrorna i årsredovisningen förklarades i förhållande till budgeten. Den PowerPoint-presentation som då visades kan du hämta som pdf  här.

Rambudget 2015

Kyrkokonferensen antog Equmeniakyrkans rambudget för 2015. Under påverkanstorget förklarades budgeten för intresserade ombud och det kom också förslag som handlade om hur uppföljningen av budgeten kan göras ännu tydligare inför kommande kyrkokonferens. Torbjörn Jacobsson från kyrkostyrelsen betonade att insamlingsbehoven är fortsatt höga. Insamlingarna står för två tredjedelar av intäkterna. Det liggande förslaget till budget antogs av kyrkokonferensen. Se sidan 23 i föredragningslistan.

Marianne Dahl Radhe