En av våra pastorer är försvunnen

Lena Wesström, en av våra pastorer, nu verksam i annan tjänst, är försvunnen och troligen bortrövad. Som samlad kyrka får vi vara med och be.

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 maj, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Lena Wesström, en av våra pastorer, nu verksam i annan tjänst, är försvunnen och troligen bortrövad. Som samlad kyrka får vi vara med och be. Detta är en av våra medarbetare. På plats i Örebro finns våra lokala pastorer och medarbetare som har nära kontakt med hennes familj och vänner. Fredag kväll hölls en förbönsgudstjänst i Betelkyrkan i Örebro.

Vår nationella krisgrupp har arbetat med detta sedan i onsdags. Polisen har med familjens samtycke släppt namn och bild och därför lägger vi ut detta här. Vi ber om Guds ledning, beskydd och ingripande, för kraft till anhöriga och andra berörda, också för polisernas arbete.