En dag om aktuell internationell mission

Välkommen till en samling för missionskommittéer, internationella kommittéer och missionsambassadörer inom Region Väst av Equmeniakyrkan!

Vi börjar kl.10.00 med fika och andakt. Därefter tar Bertil Svensson med oss i ett föredrag med rubriken Varför mission idag? Frågor och samtal i smågrupper.

12.15 äter vi lunch på ”stan”.

13.15 Missionsvolontärprogrammet- upptäck, pröva och fördjupa Guds kallelse till Mission. Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson. Information och erfarenhetsutbyte i smågrupper

15.15 avslutar vi med en stund av bön och sedan kaffe

Plats: Equmeniakyrkan Herrljunga

Datum: 22 april 2023 klockan 10.00-17.00

Inbjudare är missionskommittén inom Region Väst av Equmeniakyrkan.

Mer information: Ulla Brattö tel.0723-880002, ulla@bratto.se

Anmälan senast 11 april 2023 till maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Kom gärna hela gruppen!

Bertil Svensson
Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Bertil Svensson är Internationell rådgivare och Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson är Samordnare för missionsvolontärprogrammet inom Equmeniakyrkan.