En kväll om Indien i Betlehemskyrkan, Göteborg

Söndagen den 24 mars kl. 18:00

Steven David, missionsföreståndare för Hindustani Covenent Church (HCC) i Indien besöker oss för att berätta om hur HCC har arbetat under de senaste 18 åren med att rehabilitera alkoholmissbrukare, utvecklat arbetstillfällen genom oblattillverkning och initierat en omfattande microlån-verksamhet. Detta har syftat till att hjälpa familjer i utsatta områden och ge redskap för att bättre kunna klara av sina liv. Kyrkan har växt och flera skolor har etablerats och bönegrupper som startats av evangelister bildar nu församlingar och bygger kyrkor.

Vi äter en indisk måltid tillsammans och är därför tacksam om du mailar om du kommer och om du är vegetarian.

Maila till woolrichab@gmail.com eller sms till 0708 245505

Mer info kommer också att finnas på Betlehemskyrkans hemsida och Facebook.

Välkomna!