Equmenia

Herre, tack för Equmenias scouter och ledare. Vi ber för alla scoutläger och kurser som planeras för sommaren och tackar för att du är där med din närvaro. Må alla barn och unga få känna sig sedda, inkluderade och älskade. Vi ber att våra scouter igenom läger, kurser och kårverksamhet får växa i gemenskap med varandra och med dig Jesus. Amen.