Equmenia och Thailand | v. 38

Gud, vi ber för Equmenia och allt arbete inför Riksstämman i november. Hjälp och led både den nationella och de regionala styrelserna i deras viktiga arbete att leda vårt barn- och ungdomsarbete på rätt väg.  

Vi ber för vår systerkyrka i Thailand och dess nyvalda ledarskap. Vi tackar och ber för deras stora engagemang i miljö och klimatarbete och för de lärdomar vi får av deras sätt att se evangelium ihop med omsorg om skapelsen.  

För hela Jorden är full av din härlighet, Gud, allt har sitt ursprung i dig! Idag bär hela jorden spår av människans girighet. Vi ber om att återfå vördnaden för livet och tilliten till din kärlek och omsorg om allt levande! 

Amen 

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.