Equmenia Stockholms styrelse om Coronaviruset

Equmeniakyrkan nationellt har förlängt sitt beslut om att ställa in alla nationella och regionala arrangemang fram till och med 31 maj.

Equmenia Stockholms styrelse rekommenderar alla föreningar att göra riskbedömningar av sin verksamhet. För vägledning i detta kolla exempelvis på:


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/


https://equmenia.se/2020/03/13/hur-ska-vi-gora-i-foreningen-nu-i-coronatider/

http://www.scoutservice.se/files/2012/11/Covid-19-Riskanalys-foer-scoutk–rer-vid-hajker-och-laeger1.pdf

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

Equmenia Stockholms styrelse rekommenderar alla föreningar att inte planera arrangemang som samlar deltagare från flera olika föreningar samt att undvika övernattningar.

Dessa råd gäller fram till och med 31 maj.