Equmeniakyrkan Brämhult, Borås söker församlingsföreståndare deltid

Publicerat 

Equmeniakyrkan Brämhult i Borås söker en församlingsföreståndare, med tillträde till tjänsten under 2019, för att verka för en växande församling med ett rikt församlings- och ungdomsarbete.

Huvudfokus i arbetsuppgifterna:

  • Församlingsutveckling
    • Gudstjänster
    • Inspirera medlemmarna att växa i sin relation till Gud

Vi söker en andlig ledare som har intresse för utveckling, stor social kompetens och som vill verka i alla åldersgrupper. Vi ser att du kan inspirera och hjälpa medlemmarna i arbetet med evangelisation och att knyta kontakter med människor i vardagen.

Vi vill att du leder arbetet mot målet att medlemmarna själva skall kunna, vilja leda och utföra merparten av de uppgifter som finns i församlingen, såsom gudstjänster, husförsamlingar etc.

För att lyckas med uppgiften ser vi att du aktivt lever ditt församlingsliv i vår församling, förutom ditt uppdrag som församlingsföreståndare.

Församlingen
Vi är en församling på knappt 90 medlemmar som arbetar för Guds rike i Brämhult. I vår församling kretsar mycket kring den gudstjänstfirande, med 40-50 gudstjänstbesökande varje söndag.

En viktig del i församlingens verksamhet är equmenia brämhult, där samlas varje vecka barn i olika grupper; söndagsskola, scout och tonår.

Vi vill bygga personliga relationer i mötet med människor och i vår församling är tre områden viktiga:

Personlig bekännelse
Församlingens vision är ”Vi i Myråskyrkan skall göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.”. Den personliga bekännelsen är viktig för församlingen och vi vill jobba för att människor skall ta beslut om att följa Jesus.

Öppenhet
Vi vill vara en öppen församling där vi välkomnar alla åldrar. Vi vill vara engagerade i vår tro och i mötet med människor. Vi vill engagera oss i det som passar våra gåvor.

Enkelhet
I allt vi gör vill vi lyfta fram allas intresse att delta. Engagemanget ska få växa, allt behöver inte vara ”perfekt”.

Kontaktpersoner Urban Petrén, ordf församlingen, 0705-21 94 05 Mattias Andreasson, ordf equmenia brämhult, 0705-32 59 38

Sänd din intresseanmälan så snart som möjligt dock senast 10 juni till ordf@myraskyrkan.se