Equmeniakyrkan i Gräfsnäs Sollebrunn och Magra söker pastor/föreståndare

Publicerat 

Vi söker nu ny pastor/föreståndare som vill vara med och utveckla våra församlingar.

Vi vill vara en kyrka för hela bygden, från Livets början till Livets slut. Vi är människor
i alla åldrar. Vi möts till gudstjänster och samlingar av olika slag. Vi möts i praktiska
arbeten tillsammans. Vi vill förändras och utvecklas med en grund i tron på Jesus
Kristus.

Några av pastorns uppdrag är att predika och leda gudstjänster, själavård, någon
gång vara med i equmenias arbete och synas i samhället. Hembesök är också en
del av uppdraget samt finnas med som en naturlig del i det goda ekumeniska
samarbetet i bygden.
Vi värdesätter egenskaper som lyhördhet, samarbetsvilja, engagemang och en vilja
att vara en del av vårt ansikte utåt.

Sedan några år tillbaka har vi haft gemensam pastor och ungdomsledare, när det är
möjligt. Vilket vi tycker fungerar bra då församlingarna står varandra nära. Vi har
gemensamma gudstjänster ca 2 gånger i kvartalet.
Varannan fredag har vi pannkakskyrka som ekumenisk verksamhet för
församlingarna i bygden. Vi står då på torget utanför mataffären och samtalar och
bjuder på pannkakor.

Som det ser ut nu hyr vi ett rum på pastorsexpeditionen i Bjärke församling (Svenska
Kyrkan) och på så vis kommer församlingarna naturligt nära varandra och du som
pastor får ett naturligt sammanhang som kan fungera som arbetskamrater.

Vi bedriver konfirmandarbetet tillsammans med Bjärke församling .

Vi tror att det är bra om du har erfarenhet från tidigare tjänst som
pastor/föreståndare. Körkort och bil underlättar då församlingarna ligger på
landsbygden i utkanten av Alingsås Kommun.

Det är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde augusti 2020 eller efter
överenskommelse.

Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn

Sollebrunn och Gräfsnäs är två orter i Alingsås kommuns norra del, Bjärke. Gräfsnäs
är en mindre ort som ligger vid sjön Anten. Gräfsnäsparken är ett stort utflyktsmål
med museijärnväg och slottsruin. I bygden finns det en del små industrier samt
äldreboenden.

Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn har sin kyrka i Gräfsnäs. Gräfsnäskyrkan vill
vara en plats för möten; ditt möte med Gud och Jesus Kristus och ditt möte med
människor.
Församlingen har ca 115 medlemmar allt i från barnfamiljer till boende på
äldreboendet.

Equmenia Gräfsnäs Sollebrunn ansvarar för församlingens barn- och
ungdomsverksamhet. Varje vecka erbjuds aktiviteter anpassade efter deltagarnas
ålder. Vi har barnkyrka i samband med gudstjänster, spårarscout, scout, tonår och
Det finns mer. Equmenia vill bedriva en verksamhet där barn och unga får växa i
gemenskap med varandra och Jesus.

Ditt uppdrag som pastor och föreståndare blir att vara en herde för församlingen.
Undervisa församlingen och leda församlingen framåt mot nya upptäckter i Guds
församling. Vi inbjuder dig att vara med och forma framtiden i Gräfsnäskyrkan och
bygden runt omkring.
Församlingen står inför planer på att bygga ut kyrkan och du kommer att vara en del
i den processen. Vi önskar att du som pastor fortsätter vårt ekumeniska arbete med
Bjärke församling och Pingstkyrkan. Under de perioder vi har möjlighet att ha
ungdomsledare är det bra om pastorn kan vara handledare.

Equmeniakyrkan Magra

Magra är en liten ort i Alingsås kommun utmed väg 42 som går igenom samhället.
Det bor drygt 200 personer i själva tätorten men med omgivande landsbygd som
sträcker sig från Borrås och Mörlanda i väster, Bjärlanda i nordväst till Ränne i öster
finns ca 600 personer. Från de västra byarna till öst är det ca 7 km. Sollebrunn ligger
6,5 km väster om Magra.

Förutom Equmeniakyrkan Magra finns i byn Magra kyrka, idrottsföreningen Magra IS
och en kommunal skola med årskurserna 0-6 samt förskola. Två större industrier
finns på orten; Solidor och Sollebrunns betongelement.

Församlingen har idag 55 medlemmar i åldersspannet ca 20 till 90 år. På vanliga
förmiddagsgudstjänster är vi oftast ca 20-25 medlemmar samt 10-15 barn från 0-16
år. Församlingsmedlemmar brukar hjälpas åt med mötesledning, kallande av externa
talare och sångare.

Equmenia i Magra bedriver vårt barn och ungdomsarbete vilket består av
söndagsskola (de söndagar vi har förmiddagsgudstjänster), Minor från åk 2,
Änglakören från 6 år samt Tonår från åk 7 och Det finns mer från 15 år.

Vår förväntan kring pastorstjänsten är en person som känner en kallelse att förkunna
Guds ord för både unga och äldre och känner en nyfikenhet i mötet med
församlingens medlemmar men också på de som bor i bygden. Församlingen önskar
få stöd i uppdraget att nå fler med evangeliet och hitta nya vägar att nå ut i bygden.
Pastorn brukar delta i Equmenias samlingar någon gång per termin.

För mer information kontakta gärna
Urban Jarnelid, ordförande Equmeniakyrkan Magra tel. 070 5832151
Ingrid Rudh, vice ordförande Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn tel. 070 6212359
Bertil Carlsson, nuv pastor tel. 070 5340106

Sista ansökningsdag är 15 januari 2020

Välkommen med din ansökan!

Din ansökan skickas till:
Urban Jarnelid, Mörlandavägen 5, 441 74 Sollebrunn
u.jarnelid@telia.com