Equmeniakyrkan söker Regional kyrkoledare till region öst

Equmeniakyrkan har ett utflöde i sju regioner där region öst är en av dessa. Region öst är när det gäller antal församlingar den näst största.

Vi söker en regional kyrkoledare som har stor kärlek till kyrka och församling samt energi och uthållighet att i samråd med kyrkoledning utifrån Kyrkokonferensens beslut stötta församlingar i deras förnyelse, utveckling och växt. Tillsammans bygger vi en kyrka där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.

Församlingarna nominerar till denna tjänst, men den är också möjlig att söka.

Region öst består av 145 församlingar där den minsta har två medlemmar och den största 650 medlemmar. I regionen finns också 100 Equmenia-föreningar. I regionen finns storstadsområden, kustlandskap och i Småland finns en stor och känd företagsanda.

I region öst finns den nationella ungdomsledarutbildningen och här finns sommargårdar i form av Strandgården, Klintagården och Hjortsbergagården. En annan viktig samarbetspartner är SVF – Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

Arbetet som regional kyrkoledare innebär att du inom din region, på uppdrag och i samverkan med kyrkoledaren ska:

 • vara chef och ha arbetsmiljöansvar för personal på regionen
 • leda ett gemensamt arbetslag för Equmenia och Equmeniakyrkan regionalt
 • omsätta Equmeniakyrkans verksamhetsplan i handling
 • vara aktivt intresserad av Equmeniakyrkans och Equmenias frågor
 • svara för samordning och tillsyn i omsorg om Equmeniakyrkans liv och gemenskap,
 • främja förkunnelse och själavård
 • arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet
 • följa utvecklingen i Equmeniakyrkan och beakta dess framtidsfrågor
 • tillsammans med kyrkoledning och ledningsgrupp planera och leda Equmeniakyrkans arbete
 • representera Equmeniakyrkan i regionen
 • verka för Equmeniakyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet

Vi söker dig som

 • uppskattar och tror på Equmeniakyrkans vision och prioriteringar
 • har erfarenhet av chefskap och av att bygga team
 • har en strategisk förmåga och kan omsätta detta i handling 
 • har god organisationsförmåga
 • kan lyssna in församlingarnas behov
 • klarar av att hantera flera pågående processer och arbetsuppgifter parallellt
 • är självständig, strukturerad och samarbetsinriktad
 • är en god talare samt kan inspirera och engagera
 • har självkännedom, personlig mognad och empatiskförmåga
 • äger god kommunikationsförmåga enskilt och i grupp
 • kan hantera konflikter
 • är beredd att resa en hel del i tjänsten   

Arbetstid: Omfattning är på 100 %. 

Placering: Regionkontoret i öst, Jönköping och en förutsättning är att man bor i regionen.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Kontaktperson: Ansökan med personligt brev och CV skickas till personalchef Christina Grafström via email: christina.grafstrom@equmeniakyrkan.se

Facklig kontaktperson: Mikael Lindholm, 08/ 580 031 61

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Följande säger stadgar och Teologisk grund:

§ 15 Regioner och regionala kyrkoledare
2. För varje region skall finnas en regional kyrkoledare med det uppdrag som anges i Teologisk grund. Den som är ordinerad eller mottagen pastor eller diakon i Equmeniakyrkan kan utses till regional kyrkoledare. Regional kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med berört regionråd. Inför val av regional kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar lämna förslag till kyrkostyrelsen senast åtta månader före den konferens då valet skall ske. Regional kyrkoledare utses för en tid av fyra år och kan utses för ytterligare två perioder om fyra år. Vid behov utser kyrkostyrelsen tillförordnad regional kyrkoledare fram till nästa ordinarie konferens.

Ur teologisk grund:
”Kyrkoledaren, som är Equmeniakyrkans andliga ledare och främsta företrädare, skall

 • svara för samordning och tillsyn i omsorg om Equmeniakyrkans liv och gemenskap,
 • främja förkunnelse och själavård,
 • arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet,
 • följa utvecklingen i Equmeniakyrkan och beakta dess framtidsfrågor,
 • tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Equmeniakyrkans arbete,
 • verka för Equmeniakyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet.