Publicerat 

Equmeniakyrkans arkiv

Välkommen till Equmeniakyrkans arkiv!
Equmeniakyrkan (fd Gemensam Framtid) har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Kyrkan har trots sin blygsamma ålder ett av Sveriges rikaste arkiv, där material och information finns från hela världen.

Brevarkiv
Bilden är ett exempel på arkivmaterial, från 1902.
Sammanlagt rör det sig om över två hyllkilometer handlingar, som innefattar allt från protokoll, korrespondens, fotografier, kartor, ritningar, föremål och mycket mer. De olika bildarsamfunden har varit viktiga samhällsaktörer både inom Sveriges gränser och internationellt, vilket har resulterat i att materialet som finns bevarat är enormt varierat. Det finns material från länder som själva av olika skäl inte kunnat bevara information, vilket innebär att vi utöver det svenska kulturarvet dessutom ansvarar för delar av andra länders. Vi har varit involverade i många olika verksamhetsgrenar, och materialet speglar naturligtvis den omfångsrika historia som Equmeniakyrkan stoltserar med.

Ett arkiv finns för att användas:

Det finns för verksamheten. Det är ett verksamhetsstöd, och en väl fungerande dokumenthantering gör så att exempelvis handlingar som rör ekonomi och personal handskas med på ett sätt som är säkert och effektivt. Arkivet är också verksamhetens kollektiva minne. I det finns historia bevarad, och kan hjälpa till att skapa en känsla av identitet. Det innehåller dokumenterad erfarenhet och inspiration.
Det finns för forskningen. Släktforskare och privatpersoner kan i arkivet finna information om sitt ursprung och få en inblick i det förflutna. Arkivmaterial är värdefulla källor till avhandlingar och böcker.
Det finns för framtiden. I arkiven finns kulturarvet bevarat, och kommer att möjliggöra att framtidens generationer kan gå tillbaka, lära sig och få veta mer om sin historia.

Tre samfund till ett

Equmeniakyrkan har bildats ur de tre samfunden Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

De tre bildarsamfundens arkiv finns på olika platser. Svenska Baptistsamfundets arkiv och samlingar finns på Betel folkhögskola i Bromma. Metodistkyrkans och Svenska Missionskyrkans arkiv förvaras hos Svenska Missionskyrkans arkiv i Stockholm. Arkivhandlingar från Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige finns även på Riksarkivet. Svenska Missionskyrkans arkiv har även ansvar för Teologiska Seminariets arkiv.

Arkiven är privata arkiv, bildarsamfunden har tagit emot forskare i olika utsträckning genom åren.

Ordnings- och förteckningsarbete av Svenska Missionskyrkans arkivdeposition på Riksarkivet pågår i etapper sedan 2010. Bakgrunden är att samfundet deponerat stora mängder arkivhandlingar på Riksarkivet sedan 1970-talet, men handlingarna är svårsökta; de saknar ofta begriplig ordning och kronologi och är i behov av ökad sökbarhet. Ordnings- och förteckningsarbetet på Riksarkivet är del i ett arkivprojekt kallat Öppna Missionskyrkans arkiv. Följ hur arbetet fortskrider här.

Svenska Missionskyrkans arkivs nya expedition finns på Döbelnsgatan 12 i Stockholm, och tar från och med 15 augusti 2014 emot forskare efter överenskommelse. Kontakta arkivassistent Maria Halmfors (maria.halmfors [at] equmeniakyrkan.se) för tidsbokning.

På Betel folkhögskola i Bromma pågår ordnings- och förteckningsarbete av Baptistsamfundets arkiv med hjälp av en volontärgrupp under ledning av Svenska Baptistsamfundets arkivarie Magnus Lindvall.

En översikt över Metodisktkyrkans deposition på Riksarkivet.

Läs mer.

Kontaktperson:
Maria Halmfors
08-580 031 68