Publicerat 

Equmeniakyrkans arkiv

Välkommen till Equmeniakyrkans arkiv!
Equmeniakyrkan (fd Gemensam Framtid) har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Kyrkan har trots sin blygsamma ålder ett av Sveriges rikaste arkiv, där material och information finns från hela världen.

Brevarkiv
Bilden är ett exempel på arkivmaterial, från 1902.
Sammanlagt rör det sig om över två hyllkilometer handlingar, som innefattar allt från protokoll, korrespondens, fotografier, kartor, ritningar, föremål och mycket mer. De olika bildarsamfunden har varit viktiga samhällsaktörer både inom Sveriges gränser och internationellt, vilket har resulterat i att materialet som finns bevarat är enormt varierat. Det finns material från länder som själva av olika skäl inte kunnat bevara information, vilket innebär att vi utöver det svenska kulturarvet dessutom ansvarar för delar av andra länders. Vi har varit involverade i många olika verksamhetsgrenar, och materialet speglar naturligtvis den omfångsrika historia som Equmeniakyrkan stoltserar med.

Ett arkiv finns för att användas:

Det finns för verksamheten. Det är ett verksamhetsstöd, och en väl fungerande dokumenthantering gör så att exempelvis handlingar som rör ekonomi och personal handskas med på ett sätt som är säkert och effektivt. Arkivet är också verksamhetens kollektiva minne. I det finns historia bevarad, och kan hjälpa till att skapa en känsla av identitet. Det innehåller dokumenterad erfarenhet och inspiration.

Det finns för forskningen. Forskare och privatpersoner kan i arkivet finna information om sitt ursprung och få en inblick i det förflutna. Arkivmaterial är värdefulla källor till avhandlingar och böcker.
Det finns för framtiden. I arkiven finns kulturarvet bevarat, och kommer att möjliggöra att framtidens generationer kan gå tillbaka, lära sig och få veta mer om sin historia.

Tre samfund till ett

Equmeniakyrkan har bildats ur de tre samfunden Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

De tre bildarsamfundens arkiv finns på olika platser. Arkiven är privata arkiv, bildarsamfunden har tagit emot forskare i olika utsträckning genom åren.

En översikt över Metodisktkyrkans deposition på Riksarkivet.

Läs mer.

Kontaktperson:
Maria Halmfors
08-580 031 68