Equmeniakyrkans fem folkhögskolor och vår systerkyrka i Kongo Brazzaville | v. 47

Gud, vi ber för folkhögskolorna, att de kan fortsätta vara en plats som skapar nyfikenhet och engagemang för tros- och livsåskådningsfrågor. Vi ber att de kan fortsätta utmana och utrusta människor för ett fördjupat samhällsengagemang.  

Jesus Kristus, vi tackar och ber för vår systerkyrka i Kongo Brazzaville. Vi ber särskilt för miljöprojektet för jord- och skogsbruk, att det ska inspirera och ge kunskap. Vi ber om resurser till projektet och god samverkan med alla inblandade.  

Heliga Ande, vi tackar för livet och för den skapelseväv vi är en del av. Vi ber om mognad och visdom när människor nu söker vägar till hållbart liv på jorden. 

Vi ber i Jesu namn. 

Amen 

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.