Equmeniakyrkans region i Stockholm och vår systerkyrka EEC i Kongo Brazzaville | v. 31

Treeniga Gud, vi tackar och ber för Region Stockholm, vi ber för våra medarbetare på regionen och särskilt ber vi för de samtal och möten som skett under kyrkornas närvaro vid Stockholm Pride Fortsätt verka med din Heliga Ande i dem som berörts, utmanats, tröstats av dig. Låt lovsången under regnbågen stiga högt med löfte om framtid, fred och försoning för oss i vår kyrka och vårt land, men också i Kongo-Brazzaville som finns under samma himmel. Vi ber för vår systerkyrka dess medlemmar och ledning. Herre vi ber för idrottsskolan, för Jordbruksprojektet och för hälsovården. Vi ber om förbättrade livsvillkor för människor i landet. Håll kyrkan och dess arbete i din hand  

Vi ber för hela jorden, om växt för nyplanterade träden i Kongo Brazzaville och för den vackra skapelse vi är en del av. Vi ber om helande och läkedom där jordar, växtlighet och djurarter är hotade. Vi ber om en god omställning till hållbarhet. 

Hör våra böner och håll oss i din hand 

I Jesu namn, Amen.

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.