Equmeniakyrkans regioner i Mitt och Svealand samt för kyrkan i Kina | v. 7

Gud, vi ber för Equmeniakyrkans regioner Mitt och Svealand. Vi ber för medarbetare i regionerna som vill stödja och uppmuntra församlingar och föreningars arbete. Vi ber för region Mitts evangelisationssatsning i Härjedalen & Särna och de för de Församlingsdialoger som planeras i regionerna.  

Gud, vi ber om mod och kreativitet för din kyrka i Kina när ökande begränsningar och växande materialism gör det svårare att samla människor till gudstjänst.  

Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden! 

Amen

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.