Equmeniakyrkans utbildningar och kyrkan i Pakistan | v. 9

Tack Gud för de sammanhang som finns i Equmeniakyrkan kring bildning, folkbildning och demokratistärkande mötesplatser. Vi ber för medarbetare som tar del av kompetensutveckling och vidareutbildningar för att bli än bättre rustade att tjäna i våra församlingar.  

Jesus Kristus, vi ber för Pakistan. Vi ber om din Andes enande närvaro i Christian Study Centers program för att stärka den ekumeniska förståelsen och enheten mellan olika kristna samfund i Pakistan.  

Heliga Ande, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden 

Amen  

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.