Equmeniakyrkans utsläppsberäkning

En viktig del av kyrkokonferensens beslut att utlysa klimatnödläge handlade om att den nationella och regionala organisationen ska minska utsläppen. Som ett viktigt steg i den processen har det därför gjorts en mätning av utsläppen år 2019 och 2022. Sammanställningen av den rapporten finns att ladda ner här.