Equmenias rikstämma och teologiska utbildningen i Kina | v. 46

Gud, idag ber vi för alla som under helgen deltar i Equmenias riksstämma. Vi ber att de beslut som tagits ska medverka till att Equmenia växer i både djup och bredd. Vi ber för Equmenias styrelse. Vägled dem med din heliga Ande och hjälp dem att ta kloka beslut och känna glädje i arbetet.  

Jesus Kristus, vi ber om ett stort mått av frihet i dig för våra trossyskon i Kina när de styrande i landet vill styra din kyrka. Vi ber särskilt för den teologiska utbildningens möjligheter att träna kommande generationer av andliga ledare väl rotade i dig.  

Heliga Ande, vi tackar för livet och för den skapelseväv vi är en del av. Vi ber om mognad och visdom när människor söker vägar till hållbart liv på jorden. 

Hör våra böner! Amen.  

På hjärtat med Karin Wiborn är Equmeniakyrkans bönepodd. Tillsammans med Karin följer vi Equmeniakyrkans förbönskalender och ber för det som för stunden är aktuellt i vår förbönskalender. Podden finns där poddar finns och ett nytt avsnitt kommer varje tisdag morgon. Detta är bönen som Karin bad i veckans podd.