Estland

Vi tackar för att ombyggnationen av det gamla teologiska seminariets byggnad i Tartu till en kombination av en lokal kyrka, förskola och ålderdomshem har blivit en verklighet och är igång. Tack för de många mirakel som har hänt på vägen och att Gud har satt visionen. Vi ber att Gud kommer fortsätta leda processen och ge oss visdom att följa hans steg så att människor så småningom får betjänas och uppleva hans nåd!