Publicerat 

Exempel på testamenten

Exempel 1

Undertecknad, (namn, personnummer), som saknar bröstarvingar, förordnar härmed som min yttersta vilja och testamente att efter min död ska all kvarlåtenskap tillfalla Equmeniakyrkan, Stockholm, organisationsnummer 252004-7131.

Ort & Datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Att (namn), vilken vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta (hans/hennes) yttersta vilja och testamente samt därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade vi särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

Namnteckning                Namnteckning
Namnförtydligande          Namnförtydligande
Personnummer                 Personnummer

 


Exempel 2

Härmed förordnar jag, (namn, personnummer), som min yttersta vilja och testamente att kvarlåtenskapen efter mig ska fördelas på följande sätt:

– Min brorsdotter NN, (personnummer och/eller adress), ska erhålla farfars guldklocka (boett med kedja).

– X-församlingen (organisationsnummer och/eller ort) ska erhålla 50 000 kr.

– Återstoden av min kvarlåtenskap ska tillfalla Equmeniakyrkan, Stockholm, organisationsnummer 252004-7131.

Ort & Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Att (namn), vilken vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta (hans/hennes) yttersta vilja och testamente samt därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade vi särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

Namnteckning                       Namnteckning

Namnförtydligande                 Namnförtydligande

 


Exempel 3

Undertecknade äkta makar, (namn, personnummer) och (namn, personnummer), förordnar som vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andra ska med fri förfoganderätt erhålla den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas död ska kvarlåtenskapen tillfalla Equmeniakyrkan, Stockholm, organisationsnummer 252004-7131.

Ort & Datum

Namnteckning                                   Namnteckning

Namnförtydligande                             Namnförtydligande

Att (båda testamentsgivarnas namn), vilka vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och testamente samt därunder egenhändigt tecknat sina namn, intygar undertecknade vi särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen.

Namnteckning                                  Namnteckning

Namnförtydligande                            Namnförtydligande

Personnummer                                   Personnummer