Publicerat 

Fack- och medarbetarförbund

_MG_4259_720
Vision Ekumeniska

Riksavdelning för dig som arbetar inom Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, Pingst, Evangeliska Frikyrkan eller EFS och i närstående organisationer. Som medlem får du kontakt med personer som kan bli ett värdefullt nätverk för dig. Du har tillgång till Mentornätverket – en plats för nya kontakter, personlig utveckling och erfarenhetsutbyte på webben. Du får dessutom löpande erbjudanden om yrkesträffar, seminarier och utbildningar.

Läs mer

Equmeniakyrkans medarbetarförbund

Det är Equmeniakyrkans medarbetarförbundet (EqMed ) som ersätter pastors- diakon, missionärs- och medarbetarförbund i de samfund som bildade Equmeniakyrkan.
EqMed arbetar med identiteten och rollen som diakon, ungdomsledare, musiker etc. Det är mer än avtalade villkor. En professionell auktoritet i ett sammanhang med många frivilliga medarbetare kan knappast skapas genom avtal. Genom att skapa forum som vinterkonferensen, hemsidan och bygga personliga relationer och nätverk vill EqMed verka för att bygga yrkesstolthet arbetsglädje.

Läs mer