Fågelmara missionskyrka, en del av Equmeniakyrkan, söker ny pastor och församlingsföreståndare på heltid

Publicerat 

 

Vi söker en dynamisk pastor och församlingsföreståndare som, tillsammans med alla som är en del av vår gemenskap, vill forma en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus förvandlar dig, mig och världen.

Församlingen:

Vår församling är en levande, gränsöverskridande Equmeniakyrka i området av östra Blekinge och sydligaste delen av Kalmar län och vi är nu 77 medlemmar. Vi har också ett barn- och ungdomsarbete som möter runt 30-35 barn/ungdomar varje vecka. Vår kyrka önskar vara en inkluderande kyrka med stort samhällsengagemang, som aktivt samverkar med kyrkor och föreningar i närområdet och med region Syd. Vår kyrka vill vara, både en högtidlig katedral och ett mysigt vardagsrum, där vardagen och söndagen möts och hela livet ryms.

Verksamheten:

Församlingen vill växa och årsmötet 2018 beslöt forma en vidare och fördjupad gemenskap, öppen för alla, genom att försöka nå än flera barn, ungdomar och vuxna inom vårt område.

I september månad inledde vi därför, tillsammans med region Syd, ett arbete kring vår församlingsutveckling, med programmet Färdväg som verktyg.

Målet med detta arbete är att vi tillsammans ska forma en tydliggjord verksamhetsplan för de närmast kommande åren, präglad av församlingens kärnvärden: glädje, frihet, tro, omsorg och äkthet, samt innehållande trosvissa mål och visioner.

Gudstjänsterna, som är vårt nav, barn- och ungdomsarbetet i olika grupper, samverkan i olika former, samt diakoni, kommer tillsammans att utgöra basen för de verksamhetsformer vi kommer att kunna utveckla vidare, i vårt fortsatta församlingsbygge för att nå våra visioner.

Pastorstjänsten:

Vi söker därför Dig som vill arbeta i en heltidstjänst som församlingsföreståndare och pastor för Fågelmara Missionskyrka, där även en viss del av tjänsten omfattar att i samverkan utveckla ungdomsarbetet inom Equmenia och i samarbete med församlingarna i östra Blekinge, inom ramen för region Syd, Equmeniakyrkan.

Är Du vår nya pastor och föreståndare, och vill vara en del av församlingens utveckling?

Då är Du välkommen att höra av Dig.

 Maila Din ansökan, eller om Du har frågor om tjänsten, snarast, dock senast 2019-02-28, till  Mats Fredh, styrelseordförande, 0735-110735,

e-postadress: mats@fredh.se