Publicerat 

Fakturor och betalning

Ekumeniakyrkan sänder fakturor till församlingen av olika anledningar. Syftet är att få en fungerande verksamhet på olika områden och ha möjlighet att ge service till församlingarna.

Statistiken
Statistiken hjälper Equmeniakyrkans kyrkostyrelse att se utvecklingslinjer och områden där Equmeniakyrkan behöver satsa mer, men framför allt bildar den underlag för ansökan av
statliga medel. Equmeniakyrkan och dess församlingar fick 8 900 000 kronor från SST (statliga bidrag) under 2014. Equmeniakyrkans sångarförbund fick 70 000 kronor från Kulturrådet under 2014.  Insamlade siffror från statistiken blir även underlag för fakturering gällande Stim, Sångarförbundet och bidrag till regionerna.

Pension och försäkringsfakturor
Information gällande pensions- och försäkringsfakturor finner du under Arbetsgivare.