Färdplan

Färdplan

FÄRDPLAN är ett kyrkoledarbrev med perspektiv för vägen vidare, i våra församlingar och vår kyrka. 

Detta brev (finns som en liten bok att beställa) studeras och samtalas det kring i många församlingar, i styrelser, grupper, församlingsmöten. 

Bland flera viktiga teman i denna Färdplan finns Dela tron vidare. Detta tema, som också blivit ett fokusområde för Equmeniakyrkan under kommande verksamhetsår, handlar inte minst om hur vi delar tron vidare med nästa generation. 

Kyrkans vision är att vara hela livets kyrka. Ett stort behov är att tillsammans med Equmenia stärka arbetet för barn, familj och unga vuxna. Att dela tron vidare är kyrkans främsta uppgift. 

Hur lär vi oss att tala och leva tro över generationsgränserna? Hur delar vi heliga vanor med barn och unga? Och hur delar vi tro med varandra? Och med dem av annan tro? Hur lever vi i respekt med varandra i miljöer av mångfald?

Mer info finns här >