Klimatfasta 2024

Delta i Klimatfastan tillsammans! Inför varje söndag i fastan finns det i år en fråga du kan reflektera över för dig själv eller i samtal tillsammans med andra. Frågorna går att ladda ner i förväg, eller se på Equmeniakyrkans sociala medier varje söndag i fastan.

Klimatfasta

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas stora fastan, en förberedelseperiod inför påsken.

Även i år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar. Delta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och ödmjukhet.

Delta i Klimatfastan tillsammans! Inför varje söndag i fastan finns det i år en fråga du kan reflektera över för dig själv eller i samtal tillsammans med andra. Frågorna går att ladda ner i förväg, eller se på Equmeniakyrkans sociala medier varje söndag i fastan.