Equmeniakyrkan https://equmeniakyrkan.se Mon, 16 Jul 2018 11:38:20 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.11 https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2015/09/cropped-favicon-155x155.png Equmeniakyrkan https://equmeniakyrkan.se 32 32 Historiskt regnoväder orsakar stor förödelse i västra Japan https://equmeniakyrkan.se/historiskt-regnovader-orsakar-stor-forodelse-i-vastra-japan/ Thu, 12 Jul 2018 13:21:08 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=188718 Equmeniakyrkans japanmissionär Eva Larsen rapportera från de historiskt stora översvämningarna i Okayama och Hiroshima. ]]>

 

Bil som välts av vattnet

Där Odafloden och Takahashifloden möts ligger Mabi, en stadsdel som tillhör Kurashiki i västra Japan. 1972 drabbades området av översvämning och sen dess har risken fortsatt varit stor att vattennivån vid en regnperiod återigen skulle stiga och orsaka liknande skada. Till nästa år var ett omfattande renoveringsarbete inplanerat som skulle avleda vattnet i ytterligare ett flöde. Men renoveringen kom ett år för sent.

Årets regnperiod överraskade Okayamaborna som historiskt varit förskonade från naturkatastrofer som annars är vanliga i Japan. Värst drabbades Mabi. Vattennivån i Takahashifloden var så hög på grund av allt regn att vattnet från Odafloden inte kunna rinna ut i den utan vände tillbaka i en bakström. Tillsammans med vattnet som flödade över från den betydligt större Takahashifloden blev belastningen för hög och flodbanken brast. Vattnet forsade ut och dränkte inom kort en halv stadsdel. Vattnet nådde uppemot fem meter.

Flodbank som rasat

46 personer miste livet när de fångades i sina hem, och siffran väntas stiga när fler saknade hittas. Även Hiroshima drabbades hårt av de kraftiga regnen och många begravdes under lermassor. Trots att regnet upphört är risken fortfarande hög för jordskred. Omkring 180 personer bekräftas ha omkommit i årets regnperiod och flera saknas ännu.

Nu har det klarnat upp och vattennivån har sjunkit vilket underlättar militärens evakuerings- och sökarbete. Samtidigt är det över 30 grader varmt. Mabiområdet är avstängt för obehöriga, men förnödenheter som frivilliga samlar in lämnas till kommunhusen och delas ut till behövande. Även församlingar har samlat in gummistövlar och handdukar och trasor för att torka upp lera. I stadsdelar med tillträde hjälper många till med att rengöra hus som fyllts med lera och bråte.

Kibi kyrkan lördag kväll och söndag morgon

Equmeniakyrkans  båda samarbetskyrkor i Japan, Japanska förbundskyrkans (NSKK) och Japanska Baptist unionens (JBU) samlar för tillfället in rapporter från församlingarna i de drabbade områdena för att bilda sig en uppfattning av hur omfattande skadorna är i respektive område och för att kunna strukturera hjälparbetet som förväntas bli långsiktigt. JBU har en församling i Hiroshima och fem församlingar på öar i inlandshavet som också påverkades av de kraftiga regnen. Många av JBU:s församlingsmedlemmar i Hiroshima har fått sin åkermark förstörd, men rapporterar inga dödsfall. NSKK:s församlingar i Okayama är också förskonade från dödsfall men har medlemmar som fått in vatten i sina hus.

Tillsammans med den kristna organisationen JIFH (Japan International Food for the Hungry) och en sammanslutning av protestantiska kyrkor i Okayama län ser NSKK över möjligheten att bygga upp ett hjälpcenter i Okayama. Församlingarna har tidigare varit med och stöttat drabbade i Tohoku efter flodvågskatastrofen 2011 och efter jordbävningen vid Kyushus västkust 2016. Nu erbjuds de hjälp från församlingar i dessa områden.

Ihopsamlat bråte

Skolor hölls stängda när de värsta regnen kom, och trafiken är fortfarande påverkad med inställda tåg. Det finns också en rädsla för vad ytterligare regn kan innebära för redan drabbade regioner då tyfonsäsongen ännu inte är över. Risken för jordskred är fortfarande stor. När jorden sköljs bort från bergen lösgörs stenblock som orsakar stor skada när de faller.

Nu infinner sig frågan hur det kom sig att så många inte lyckades ta skydd. Samtidigt diskuteras om varningssystemen varit tillräckliga. Japan som är ett härdat land vad gäller naturkatastrofer har ett väl utvecklat varningssystem. Men de kunde inte förutse bakströmmen som orsakade att vattnet inom ett ögonblick steg två meter och därefter ännu mer.

Ett långt återuppbyggnadsarbete återstår. Människor har evakuerats till idrottshallar och andra kommunala byggnader. Tillfälliga bostäder ska byggas och det kommer även behövas organiserad matbespisning.

Församlingar samlar förnödenheter till drabbade

Vid de tidigare förödelserna i Tohoku och Kyushu fanns församlingar i dessa områden som med stöd utifrån direkt kunde finnas till för de drabbade. I Mabi finns ingen kristen församling, och på landsbygden är motståndet mot kristendom ofta starkt. För kyrkorna som finns i områden runt omkring innebär det nu att bygga förtroende. Kyrkan kan fylla en viktig funktion inte minst genom att sträcka ut en hand, lyssna och förmedla hopp. Erfarenheten från Tohoku visar att drabbade långt efteråt kan uppleva depression.

Frivilliga lastar ur hjälpsändningar

Japan har under de senaste åren drabbats hårt av naturkatastrofer. Men det har fört med sig att de kristna samfunden i Japan närmat sig varandra. Genom samarbetet för människor i nöd suddas gränser ut och för många är det den väg Gud visar på nu. Precis som i övriga samhället ökar antalet äldre medlemmar och många församlingar i landet saknar yngre generationer. ”Om dessa kyrkor ska växa på nytt måste de starkare församlingarna hjälpa till, även över samfundsgränserna”, säger en pastor och tillägger: ”Jesu önskan är att vi ska bli ett. Ensamma kan vi inte göra något, men om vi samarbetar går det.”

Eva Larsen

Equmeniakyrkans missionär för Japan

  • Be för de drabbade!
  • Be för Equmeniakyrkans  båda samarbetskyrkor i Japan, Japanska förbundskyrkans (NSKK) och Japanska Baptist unionens (JBU) strävan att göra en insats för de drabbade.
  • Be för en större enhet mellan kyrkor i Japan.

 

]]>
Fokus på mänskliga rättigheter och religionsfrihet https://equmeniakyrkan.se/fokus-pa-manskliga-rattigheter-och-religionsfrihet/ Tue, 10 Jul 2018 20:35:59 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=188704 Tre resolutioner antogs under Världsbaptistalliansens (BWA) årsmöte 2018 i Zürich. Christer Daelander fick motta BWA:s pris för mänskliga rättigheter.]]>

Den 2-6 juli arrangerade Världsbaptistalliansen (BWA) sitt årsmöte i Zürich, Schweiz. Sofia Camnerin och Christer Daelander representerade Equmeniakyrkan. I seminarier, workshops och stormöten lyftes arbetet för religions- och övertygelsefrihet fram.

På 1500-talet växte sig reformationen stark i Schweiz och även den radikala reformationen med anabaptisterna som hävdade troendedop och separation mellan kyrka och stat. Detta ledde till förföljelse från den reformerta kyrkan och anabaptisterna flydde upp i bergen för att undvika förföljelse och avrättning.

Årsmötesdeltagarna fick möjlighet att besöka en grotta som anabaptisterna haft som gömställe. Under årsmötet kunde ändå BWA och reformerta kyrkan hålla gemensam gudstjänst och ett möte om religionsfrihet för alla.

Christer Daelander fick motta BWA:s pris för mänskliga rättigheter med anledning av sitt arbete för religionsfrihet.

Tre resolutioner antogs

  • En om brott mot religionsfriheten i den ockuperade östra delen av Ukraina,
  • en mot våld och trakasserier av kvinnor och flickor och,
  • en om vikten att hålla familjerna samman när människor migrerar och ansöker om asyl.

 

Resolutions BWA Annual Gathering 2018

Resolutioner BWA årsmöte 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Almedalen – mellan hopp och förtvivlan https://equmeniakyrkan.se/almedalen-mellan-hopp-och-fortvivlan/ Mon, 09 Jul 2018 09:50:50 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=188702 Vi ställde frågan under Almedalsveckan; Vilken värld vill du leva i? Frågan kan möjligen tyckas onödig eftersom det bara finns en värld och eftersom vi inte erbjuds några alternativ. Men hur vill vi att världen ska vara? Vi funderade tillsammans på det när Equmeniakyrkan avslutade veckan med gudstjänst i Vårdklockans kyrka i Visby.]]>

Vi ställde frågan under Almedalsveckan; Vilken värld vill du leva i? Frågan kan möjligen tyckas onödig eftersom det bara finns en värld och eftersom vi inte erbjuds några alternativ.

Men hur vill vi att världen ska vara? Vi funderade tillsammans på det när Equmeniakyrkan avslutade veckan med gudstjänst i Vårdklockans kyrka i Visby.

Ibland säger vi att vi slits mellan hopp och förtvivlan. Det finns verkligen mycket som ger anledning till hopp och framtidstro. För en stor del av världens befolkning går utvecklingen åt rätt håll avseende utbildning, standard och tillgång till sjukvård. I världens fattigdomsfickor finns fortfarande många människor som tvingas leva under svåra villkor.

Förtvivlan kan vi känna över ett minskat demokratiskt utrymme i många länder och en kvarvarande ojämlikhet mellan kvinnor och män. Rasistiska och hatiska grupper mitt i vimlet i Visby fyller också många av oss med förtvivlan och oro.

Jag tror inte att människan i grunden är ond. Jag tror att någonstans inom varje människa finns en gudsgnista och jag tror i grunden att alla människor är förmål för Guds omsorg och kärlek.

Men människor kan säga onda saker och åstadkomma onda handlingar. Vågar vi tänka att dessa människor inte ÄR onda men GÖR det onda? Vågar vi tro att människor som uttrycker udda och märkliga politiska uppfattningar inte är udda och märkliga rakt igenom?

Det sägs ganska ofta nuförtiden att det är viktigt att hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt och vi behöver kunna navigera mellan dessa poler, hopp och förtvivlan, på ett rimligt sätt. En dag kommer det goda att segra men innan dess finns en del att göra för att ännu flera människor ska få rätten att leva i värdighet och trygghet.

0,14% av världens befolkning bor i Sverige och det tycks ibland som om hela den svenska valrörelsen handlar om oss, denna lilla del av den samlade mänskligheten. I ljuset av Jesu evangelium och den kristna kyrkans historia är det alldeles tydligt att vårt engagemang och vårt omsorg aldrig kan stanna vid en landsgräns. Guds rike är inte bundet till våra sätt att dela in världen. Guds rike spränger gränser.

Om de politiska partierna, i nuvarande valrörelse, talar tyst om alla de människor som har det allra svårast så höjer vi våra röster och påminner om att Guds kärlek gäller alla människor, i hela världen, och i alla tider.

Olle Alkholm,
biträdande kyrkoledare

]]>
Vilken värld vill du leva i? https://equmeniakyrkan.se/188686-2/ Thu, 05 Jul 2018 10:04:38 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=188686 Visby i början av juli. Kullerstensgatorna låter sig tålmodigt nötas av oräkneliga klackar och sandalsulor. I varje upptänkligt utrymme i varje tänkbar gränd bjuds in till samtal, seminarie, debatt. Politiska partier är på plats, de med riksdagsplats och fler därtill. Företag, organisationer, medier och nätverk minglar och arrangerar. Över 4200 programpunkter erbjuds.]]>

Visby i början av juli. Kullerstensgatorna låter sig tålmodigt nötas av oräkneliga klackar och sandalsulor. I varje upptänkligt utrymme i varje tänkbar gränd bjuds in till samtal, seminarie, debatt. Politiska partier är på plats, de med riksdagsplats och fler därtill. Företag, organisationer, medier och nätverk minglar och arrangerar. Över 4200 programpunkter erbjuds.

Almedalsveckan kritiseras emellanåt för att vara ett överdrivet jippo för mycket pengar som lockar en skara redan övertygade, var och en om sitt. Men, många som brinner för, ber och vill att vi tillsammans ska förstå vilka frågor som är riktigt viktiga, ser i Almedalsveckan en stor möjlighet. I Almedalens Visby möts makthavare och aktivister, politiker och andra ideellt engagerade, företag, organisationer, ungdomsförbund och kyrkor. Det ges möjlighet till nära möten mellan fler än de få utvalda som får utrymme i media, vi får ställa våra egna frågor. När själv jag går runt till olika seminarier gör jag ju förstås ett urval och ser mest det jag själv är intresserad av. Men jag gläds åt att så många arrangörer i år tycker frågor är viktiga som också jag ser som angelägna: FNs hållbarhetsmål, klimatet, samverkan, psykisk ohälsa, integration, flyktingars situation. Jag imponeras av så många politikers engagemang och stora kompetens för ett bättre samhälle. Jag blir stolt över företrädare för kyrkor och ungdomsorganisationer, deras driv och kunnande.

Vilken värld vill du leva i?

Mitt i Visbys människomyller, på en av de vackraste kullerstensbranterna, står Vårdklockans kyrka. Året om bjuder hon och in till både insikt och utsikt. Denna vecka är ytterväggerna beklädda och rummen inne fyllda av just den specifika frågan: vilken värld vill du leva i? Equmeniakyrkan, Bilda och Diakonia vill detta valår bidra till att de frågor vi tror är viktiga finns med på samtalsagendan i vårt samhälle. Med ett kristet perspektiv handlar frågan inte om hur vi kan skapa en värld som är bra för framför allt mig själv – utan för medmänniskan, för skapelsen, för Guds skull, för oss alla tillsammans. Det vill vi att politiken ska handla om. ”Vilken värld vill du leva i” är temat för alla de samlingar vi ordnar under årets Almedalsvecka. Redan innan veckan är slut har så många spännande samtal förts att det är omöjligt att referera till dem alla. Men några spår som stannar kvar hos mig:

Vad driver oss att stå upp för de som lever i utsatthet när kraven på förtroendevalda är omänskligt höga? Vi samtalar om att vi har ett gemensamt ansvar att bidra till ett bättre samtalsklimat, med mindre hat och hårda ord. Om att våga träda fram som förebild även om man inte är felfri. Om att det blir en fara för demokratin om bara en viss typ av hårdhudade personligheter vill bli politiker. Om att kristen tro och samhällsengagemang hänger ihop, om att vi behöver profetisk diakoni.

Vilken roll spelar religionen i framtidens Sverige? Vi talar om hur vi måste kunna både värna religions- och övertygelsefrihet – och se religionen och troende männikor som en resurs i samhället. Vi konstaterar att vi måste värna minoriteters rätt och möjligheter. Vi påminns om hur kort religionsfrihetens historia är i Sverige – och hur annorlunda det religiösa landskapet kommer se ut framöver.

Hur kan vi värna flyktingars rätt, både här i Sverige och i världen? När många är fullt upptagna att beskriva invandring som ett problem att hantera vill se till att fokus än mer får vara att nya svenskar är en möjlighet att ta vara på. När många fokuserar på hur Sverige och svenskheten ska klara sig, vill vi påminna och påminnas om att världen är större än Sverige och att vi också ett valår har ett ansvar för den större gemenskapen.

I Barnens tankesmedja ställer barn med Diakonias hjälp frågor till politiker om sådant som är verkligt viktigt. Barn-, ungdoms- och äldreminister Lena Hallengren kommer för att svara på plats, många andra får möjlighet att svara på mail och webb och i personliga möten.

I vårt program har vi också regelbundet andakter och gudstjänster och vi ges möjlighet att påminnas var vi kan hämta vår kraft.

Medan samtalen pågår i Vårdklockan får nazister tillstånd att stå med bokbord längre upp för gatan. Alldeles i närheten har RFSL/RFSU sina seminarielokaler. Bara vetskapen om att rasister kan komma att vara i närheten får ungdomsförbundet att lämna platsen, det blir alldeles för osäkert för dem att vara så nära det öppna hatet.  Hotet mot öppenhet och demokrati finns på riktigt också i vår närhet. Kultur- och demokratimininsters Alice Bah Kuhnkes ord från ett av våra seminarier ringer i mina öron: mer motstånd tidigare. Hälsningen har hon själv tagit emot av en polack som berättat att om han vetat hur snabbt samhällsutvecklingen skulle gå mot mindre öppenhet i hans land hade han gjort mer motstånd tidigare. Den hälsningen tog hon vidare till oss.  Gör mer motstånd tidigare när demokratin hotas.

Vilken värld vill du leva i? Frågan är angelägen och på allvar.

/Jenny Dobers

]]>
Regionfest i Trollhättan https://equmeniakyrkan.se/regionfest-i-trollhattan/ Mon, 25 Jun 2018 07:18:24 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=188595 Välkommen till en intressant dag: Regionfest i Missionskyrkan Trollhättan den 6 oktober!]]>

Välkommen till en intressant dag:  Regionfest i Missionskyrkan Trollhättan den 6 oktober!

PROGRAM

12:00  Drop-in

13:30  Storsamling

14:30  Seminarier – En kyrka för alla

15.30  Tårtmingel

16.00   Equmenia väst – Regionstämma

16.00   Församlingar – Föredrag, information, inspiration och samtal

17.30   Avslutning

Mer information om program och medverkande kommer i början av hösten.

]]>
Fred, rättvisa och hållbar utveckling https://equmeniakyrkan.se/fred-rattvisa-och-hallbar-utveckling/ Wed, 20 Jun 2018 12:04:12 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=188549 I SKR:s senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Fair Trade Forum 2018, i år 3-4 augusti i Helsingborg.]]>

I SKR:s senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Fair Trade Forum 2018, i år 3-4 augusti i Helsingborg. Det är den årliga nationella samlingsplatsen för aktörer som på olika sätt arbetar med rättvis handel och en mötesplats för återförsäljare, importörer och konsumenter och ideellt engagerade såväl som kommuner och organisationer.

Till nyhetsbrevet

]]>
Ny kommunikationsenhet https://equmeniakyrkan.se/ny-kommunikationsenhet/ Thu, 14 Jun 2018 18:06:16 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=188390 Vi börjar nu bygget av Equmeniakyrkans nya kommunikationsenhet och söker därför fyra personer som brinner för kommunikation och vill arbeta på en kreativ arbetsplats i centrala Göteborg. Läs mer här om tjänsterna och hur du söker dem.  ]]>

Vi börjar nu bygget av Equmeniakyrkans nya kommunikationsenhet och söker därför fyra personer som brinner för kommunikation och vill arbeta på en kreativ arbetsplats i centrala Göteborg.

Läs mer här om tjänsterna och hur du söker dem.

 

]]>
Tillsammans i bön https://equmeniakyrkan.se/tillsammans-i-bon-4/ Thu, 14 Jun 2018 12:20:21 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=165354 Var med och be för Equmeniakyrkans arbete. Ny förbönskalender finns nu att ladda ned.]]>

Nu är förbönskalendern ”Tillsammans i bön” för tredje kvartalet 2018 ute. Var med och be för Equmeniakyrkans arbete i Sverige och i vår värld.

Förbönskalendern finns också på gudstjänst.se – Equmeniakyrkans unika planeringsverktyg online!

Kalendern sträcker sig från juli-september 2018.

Ladda ned

Läs mer

]]>
Repet ligger nere https://equmeniakyrkan.se/repet-ligger-nere/ Thu, 14 Jun 2018 07:24:51 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=188358 Det går inte att logga in på Repet på grund av server problem.]]>

Det går inte att logga in på Repet på grund av server problem.

]]>
För medarbetare, 21 nov https://equmeniakyrkan.se/for-medarbetare-21-nov/ Tue, 12 Jun 2018 09:13:20 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=188274 Temadag om psykisk ohälsa och hur vi möter den i våra församlingsmiljöer   Den psykiska ohälsan finns överallt i samhället och därför också i kyrkan. Men hur möter vi den som församlingsanställda och vilka verktyg behöver vi? Hur lyckas vi skapa en miljö där det är ok att vara sjuk, även i själen? Och kan …]]>
Temadag om psykisk ohälsa och hur vi möter den i våra församlingsmiljöer

 


Den psykiska ohälsan finns överallt i samhället och därför också i kyrkan. Men hur möter vi den som församlingsanställda och vilka verktyg behöver vi?

Hur lyckas vi skapa en miljö där det är ok att vara sjuk, även i själen? Och kan vi bidra till att lindra den psykisk ohälsa som så tydligt påverkar så många människor idag?

Dessa och liknande frågor vill vi lyfta i en temadag som vi tror att du som församlingsanställd kan ha stor nytta av.

Välkommen!


Anställda inom Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen bjuds in till en temadag om psykisk ohälsa onsdagen den 21 november 2018 i Fjällstugan, Jönköping. Under dagen varvas föreläsningar med samtal.

Mer information och anmälan: Temadag om psykisk ohälsa

 

]]>