Equmeniakyrkan https://equmeniakyrkan.se Tue, 22 May 2018 18:41:27 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.10 https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2015/09/cropped-favicon-155x155.png Equmeniakyrkan https://equmeniakyrkan.se 32 32 Polisen bekräftar misstankarna https://equmeniakyrkan.se/polisen-bekraftar-misstankarna/ Tue, 22 May 2018 12:33:21 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187786 Vi har nu nåtts av det obeskrivligt sorgliga budet att det är vår pastor Lena Wesström som är funnen död i Örebro. Polisen bekräftar detta idag på eftermiddagen.]]>

Vi har nu nåtts av det obeskrivligt sorgliga budet att det är vår pastor Lena Wesström som är funnen död i Örebro. Polisen bekräftar detta idag på eftermiddagen. Equmeniakyrkans pastorer och medarbetare är fortsatt på plats i Örebro. Låt oss omsluta hennes närmaste familj och alla sörjande med bön om tröst och förbarmande.

Gud, låt ditt eviga ljus lysa för Lena. Vi ber om att du skall vara nära alla som sörjer och alla som tröstar. Kom med ditt ljus i allt mörker. Amen.

]]>
Låt oss fortsätta be https://equmeniakyrkan.se/lat-oss-fortsatta-be/ Mon, 21 May 2018 12:20:21 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187758 Med sorg och bestörtning tog vi igår emot budet om att polisen misstänker att Lena Wesström är den kvinna som funnits död i Örebro. Lena Wesström, 45 år, rapporterades i början av veckan som försvunnen från sitt hem. Lena är pastor i Equmeniakyrkan men arbetar sedan några år i annan tjänst med ett hängivet arbete bland ensamkommande flyktingbarn.]]>

Med sorg och bestörtning tog vi igår emot budet om att Polisen misstänker att Lena Wesström är den kvinna som funnits död i Örebro. Lena Wesström, 45 år, rapporterades i början av veckan som försvunnen från sitt hem.

Lena är pastor i Equmeniakyrkan men arbetar sedan några år i annan tjänst med ett hängivet arbete bland ensamkommande flyktingbarn.

Många är vi; familj, vänner, kollegor, församlingar som följt händelserna under dessa svåra dagar. Många av oss har ropat till Gud i vår bön!

Låt oss fortsätta att vara förenade i bön för Lenas barn och familj, för hennes sammanhang och arbetsplats, vänner och kollegor. Låt oss också be för polis och rättsväsende och andra som har att arbeta vidare med detta svåra och djupt tragiska.

Gud, du som kan ta emot alla våra känslor i denna stund, till dig vänder vi oss.

Gud, förbarma dig!

Gud, ge tröst!

Amen

 

Helen Friberg

Regional kyrkoledare

Equmeniakyrkan

]]>
En av våra pastorer är försvunnen https://equmeniakyrkan.se/en-av-vara-pastorer-ar-forsvunnen-2/ Sun, 20 May 2018 14:11:59 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187729 Lena Wesström, en av våra pastorer, nu verksam i annan tjänst, är försvunnen och troligen bortrövad. Som samlad kyrka får vi vara med och be.]]>

Lena Wesström, en av våra pastorer, nu verksam i annan tjänst, är försvunnen och troligen bortrövad. Som samlad kyrka får vi vara med och be. Detta är en av våra medarbetare. På plats i Örebro finns våra lokala pastorer och medarbetare som har nära kontakt med hennes familj och vänner. Fredag kväll hölls en förbönsgudstjänst i Betelkyrkan i Örebro.

Vår nationella krisgrupp har arbetat med detta sedan i onsdags. Polisen har med familjens samtycke släppt namn och bild och därför lägger vi ut detta här. Vi ber om Guds ledning, beskydd och ingripande, för kraft till anhöriga och andra berörda, också för polisernas arbete.

]]>
Hagakyrkan öppet ikväll, söndag 20 maj mellan kl 17.00 och 20.00 https://equmeniakyrkan.se/hagakyrkan-oppet-ikvall-sondag-20-maj-mellan-kl-17-00-och-20-00/ Sun, 20 May 2018 13:52:57 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187724 Med anledning av veckans allvarliga händelse: Lena Wesström försvinnande, håller Hagakyrkan öppet ikväll, söndag, mellan 17.00 och 20.00.]]>

Med anledning av veckans allvarliga händelse, Lena Wesströms försvinnande, håller Hagakyrkan öppet ikväll, söndag mellan kl 17.00 och 20.00. Du kan få sitta ner en stund, tala med någon, tända ett ljus och be en bön.

]]>
En av våra pastorer är försvunnen https://equmeniakyrkan.se/en-av-vara-pastorer-ar-forsvunnen/ Sat, 19 May 2018 14:00:56 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187718 Lena Wesström, en av våra pastorer, nu verksam i annan tjänst, är försvunnen och troligen bortrövad. Som samlad kyrka får vi vara med och be.]]>

Lena Wesström, en av våra pastorer, nu verksam i annan tjänst, är försvunnen och troligen bortrövad. Som samlad kyrka får vi vara med och be. Detta är en av våra medarbetare. På plats i Örebro finns våra lokala pastorer och medarbetare som har nära kontakt med hennes familj och vänner. Fredag kväll hölls en förbönsgudstjänst i Betelkyrkan i Örebro.

Vår nationella krisgrupp har arbetat med detta sedan i onsdags. Polisen har med familjens samtycke släppt namn och bild och därför lägger vi ut detta här. Vi ber om Guds ledning, beskydd och ingripande, för kraft till anhöriga och andra berörda, också för polisernas arbete.

]]>
Medarbetardagar med årsmöte https://equmeniakyrkan.se/medarbetardagar-med-arsmote/ Wed, 16 May 2018 17:41:11 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187604 Under ett dygn, 17-18 april samlades ett 30-tal medarbetare från vår region till inspiration och förbön. Platsen för samlingen var stiftsgården i Undersvik. Första dagens inspiration stod P-O Byrskog för, som tog oss med i tankar kring kyrkans kallelse och uppdrag att leva i Kristus. Andra dagen var det Eleonore Gustafsson som tog oss med i tankar kring vår förkunnelse om Jesus och om den i vår strävan efter att poängtera vårt personliga förhållande till Jesus gör församlingen överflödig. Är församlingen våra vänner eller våra syskon var en fråga som etsade sig fast i undertecknads tanke. Vi firade också gudstjänster där vi fick be med och för varandra samt dela nattvardens gåvor.

I samband med dygnet hade också medarbetarförbundet i region Mitt sitt årsmöte. Till ordförande omvaldes undertecknad, Lars Söderlund. Övriga ledamöter är Mats Johansson, Anna-Karin Holmberg, Eva Rethner, Patric Forsling och Jessica Elnefred. Det saknas en representant från Norra Uppland och medarbetargruppen i den delen av regionen fick i uppdrag att utse en representant till styrelsen.

Vid årsmötet gavs också information om det nationella Equmed, (medarbetarförbund), och dess framtid. Vi från vår region förordar någon form av ombildande där de olika regionerna utser representanter till ett nationellt råd.  Detta för att det ska bli en tydligare koppling mellan det regionala och nationella. I den diskussion som följt i spåren av detta är det tydligt att vi behöver någon form av platform/forum för medarbetarkåren vid sidan av fackliga organisationer och samfund där frågor som rör kallelsen eller omsorgen och tillsynen om de som inte har anställning kan hanteras. Ett sådan medarbetarråd skulle omfatta alla som är avskilda eller ordinerade inom kyrkan oavsett om de har tjänst eller inte. Övriga anställda skulle omfattas så länge de har tjänst.

I samband med en dag den 9 maj i Gävle togs den frågan vidare vid Equmeds årsmöte. Vi får därför följa frågan och se vart den leder i samband med vinterkonferensen i januari.

]]>
Forum för kvinnor inom trossamfunden https://equmeniakyrkan.se/forum-for-kvinnor-inom-trossamfunden/ Mon, 14 May 2018 06:57:04 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187329 DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 2018 – ett forum för kvinnor inom trossamfunden Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer i ditt samfund? Sök till Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor! Hösten 2018 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett …]]>

DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG 2018

– ett forum för kvinnor inom trossamfunden

Är du kvinna och ledare i ett trossamfund? Vill du utvecklas för att kunna ta mer ledande positioner och påverka mer i ditt samfund? Sök till Sveriges första interreligiösa mentor- och ledarskaps-program för kvinnor!

Hösten 2018 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

Läs mera på denna länk: http://www.myndighetensst.se/utbildning/delaktig-stark-och-synlig.html

]]>
Nya pastorer och diakoner ordinerade https://equmeniakyrkan.se/pastorer-och-diakoner-ordinerade/ Mon, 14 May 2018 06:55:24 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187323 I lördags var det en både högtidlig, festlig och gripande ordinationsgudstjänst på kyrkokonferensen i Gävle. Av de 11 pastorer och 7 diakoner som ordinerades finns 8 i region väst. Det är Annie Kirk, Skövde, Maria Hammar, Vårgårda, Rebecka Benjaminsson Larsson, Brämhult, Kennyh Widén, Södra Nissadalen, John Eidering, Vårgårda, Krister Liljegren, Lidköping, John Bjurenstedt, Majorna, Inga-Lill Ramnefors, …]]>

I lördags var det en både högtidlig, festlig och gripande ordinationsgudstjänst på kyrkokonferensen i Gävle. Av de 11 pastorer och 7 diakoner som ordinerades finns 8 i region väst. Det är Annie Kirk, Skövde, Maria Hammar, Vårgårda, Rebecka Benjaminsson Larsson, Brämhult, Kennyh Widén, Södra Nissadalen, John Eidering, Vårgårda, Krister Liljegren, Lidköping, John Bjurenstedt, Majorna, Inga-Lill Ramnefors, Varberg/Angered. Dessutom hälsades Peter Nätterdahl, Kortedala och Martin Klementz, BK, Göteborg välkomna från andra samfund.

Vi tackar Gud för dessa medarbetare och önskar dem Guds rika välsignelse och glädje i tjänst för Guds rike.

]]>
Ojusterat protokoll beslutspunkter https://equmeniakyrkan.se/ojusterat-protokoll-beslutspunkter/ Mon, 14 May 2018 06:28:37 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187320 Här finns ett ojusterat protokoll över de beslutspunkter som behandlades under kyrkokonferensen i Gävle 10-12 maj 2018.]]>
Foto: Anders Lasell

Här finns ett ojusterat protokoll över de beslutspunkter som behandlades under kyrkokonferensen i Gävle 10-12 maj 2018

Observera att protokollet är just ojusterat och de eventuella ändringar som valda justerare vill påtala finns inte med här. Det justerade protokollet tillsammans med informations- och övervägandesessioner till varje beslut kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan så snart det är klart.

Ladda ned protokollet som pdf här

]]>
Brev till regeringen https://equmeniakyrkan.se/brev-till-regeringen/ Fri, 11 May 2018 09:09:13 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=187275 Till Sveriges regering om den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige.]]>

Till Sveriges regering om den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige.

Brev till regeringen som pdf_

]]>