Equmeniakyrkan https://equmeniakyrkan.se Wed, 12 Dec 2018 15:14:50 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.11 https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2015/09/cropped-favicon-155x155.png Equmeniakyrkan https://equmeniakyrkan.se 32 32 Klimatsmarta resor till Kyrkokonferensen 2019 https://equmeniakyrkan.se/klimatsmarta-resor-till-konferensen/ Tue, 11 Dec 2018 12:51:33 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194757 Temat för årets Kyrkokonferens ”Till jordens yttersta gräns” fokuserar bland annat på klimatet. Därför vill vi uppmana alla konferensdeltagare att försöka resa så klimatsmart som möjligt. Bra sätt att minska vår påverkan på miljön kan t.ex. vara att samåka i bil, undvika flyg, och att resa med buss och tåg. Därför har Equmeniakyrkan, Konferensledningen och …]]>

Res klimatsmart till konferensen

Temat för årets Kyrkokonferens ”Till jordens yttersta gräns” fokuserar bland annat på klimatet. Därför vill vi uppmana alla konferensdeltagare att försöka resa så klimatsmart som möjligt. Bra sätt att minska vår påverkan på miljön kan t.ex. vara att samåka i bil, undvika flyg, och att resa med buss och tåg.

Därför har Equmeniakyrkan, Konferensledningen och SJ tillsammans utformat en rabatt på tågresor till och från Kyrkokonferensen 2019. För att få rabatten måste biljetterna bokas via den här sidan. För er som reser i stora grupper erbjuder SJ även en grupprabatt, se nedan.

SJ erbjuder resande till konferensen följande rabatter:
Rabatterna gäller för resor 29/5 – 2/6 2019
20% rabatt på 1a klass med villkoret ”kan återbetalas”
15% rabatt på 2a klass med villkoret ”kan återbetalas”
15% rabatt i 1a klass med villkoret ”kan ombokas”
10% rabatt på 2 klass med villkoret ”kan ombokas”

Resan ska betalas direkt vid bokningstillfället av resenären. Endast direktbetalning med kontokort alternativt Swish erbjuds. Faktura är tyvärr inte möjligt. OBS! Om du vill boka om biljetter som du köpt via Equmeniakyrkans webbsida med villkoren ”kan ombokas” måste detta göras direkt med SJ per telefon.

Boka SJ tågbiljett här

Välj Jönköping C som destination under ”Till”.

SJ:s grupperbjudanden

Är ni fler än nio personer över 16 år som kan resa tillsammans till konferensen så kan SJ Gruppresor skräddarsy resan efter just era behov. Biljetterna är opersonliga och innebär flexibla regelverk. Man kan bara få grupprabatt på SJ:s egna tåg. Kolla på https://www.sj.se/sv/vi-erbjuder/gruppresor.html

Frågor och mer information

SJ Kundservice

]]>
Centrumkyrkan söker församlingsföreståndare https://equmeniakyrkan.se/centrumkyrkan-soker-forsamlingsforestandare/ Mon, 10 Dec 2018 12:55:00 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194725 Vill du hjälpa vår församling att utvecklas som växtplats med en vision för framtiden?
Läs mer på vetekornet.se/pastor

Centrumkyrkan
Vår kyrka ligger mitt i Norrköpings city! Vår församling är en del av Equmeniakyrkan och består av drygt 230 medlemmar. Församlingen bildades 2010 genom sammanslagning av baptistförsamlingen och metodistförsamlingen.
Församlingen driver Café Vetekornet – vårt vardagsrum – som är öppet alla vardagar. Många ser det som en rofylld oas i centrum. I vår fastighet finns också Fair Trade shop och Svenska Kyrkans Diakonicenter. Det pulserar av liv i och kring vår kyrka!

Församlingens ledord
Den kristna församlingens uppgift är att förmedla Guds kärlek genom att i den Helige Andes kraft gå ut i hela världen, vittna och vinna människor för Jesus Kristus, döpa, undervisa, visa omsorg och fira gudstjänst. För denna uppgift har vår församling tre ledord:

• Mötesplatsen
Mötesplatsen är vår väg att förmedla Guds kärlek, där var och en av oss liksom hela vår församling är mötesplatser. Möten sker mellan människor, mellan människor och Jesus Kristus samt mellan församling och samhälle.

• Växtplatsen
Växtplatsen är vår möjlighet att i Jesus Kristus mogna som människor, där vi genom undervisning, bön och omsorg få växa till i gemenskap.

• Gudstjänstplatsen
Gudstjänstplatsen är när vi enskilt, tillsammans eller som församling är inför Gud i tillbedjan, lovsång, förbön, förkunnelse, vittnesbörd, dop och nattvard.

Vi söker dig som vill:
– arbeta som församlingsföreståndare i team med vår pastor
– hjälpa vår församling att utvecklas som växtplats med en vision för framtiden

Din bakgrund
– du är ordinerad pastor eller diakon i Equmeniakyrkan eller motsvarande utbildning
– du har längre erfarenhet av församlingsarbete
– du har goda ledaregenskaper

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.
Tillträde i september 2019 eller enligt överenskommelse.
Du kommer att finnas med i ett arbetslag med pastor, cafépersonal samt frivilligarbetare i olika grupper som söndagsskolan, ungdomsgrupp och integrationsarbete.

Upplysningar
Billy Josefsson, församlingens ordförande, 0708 19 23 31,
billy.josefsson@gmail.com
Margaretha Rudén, församlingsföreståndare, 070-222 22 88, pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se
Lisa Danell, pastor, 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se

Ansökan
Maila din ansökan till exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

]]>
Juluttalande – för ett värdigt flyktingmottagande https://equmeniakyrkan.se/juluttalande-for-ett-vardigt-flyktingmottagande/ Mon, 10 Dec 2018 10:22:30 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194708 Signerat av europeiska kyrkoledare, kristna samfund och allianser i samarbete med Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME) och Europeiska kyrkokonferensen (CME). I julens anda uppmanar vi dig att arbeta och be för ett välkomnande och inkluderande europeiskt samhälle. När kristna nu förbereder sig för att fira Kristi födelse väntar de med hopp och förväntan, …]]>

Signerat av europeiska kyrkoledare, kristna samfund och allianser i samarbete med Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME) och Europeiska kyrkokonferensen (CME).

I julens anda uppmanar vi dig att arbeta och be för ett välkomnande och inkluderande europeiskt samhälle.

När kristna nu förbereder sig för att fira Kristi födelse väntar de med hopp och förväntan, och minns Jesajas profetia: ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus”. (Jesaja 9:2)

Vi uppmanar Europas nationer och invånare, vi uppmanar de politiska ledarna och våra kyrkor: Låt oss inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Låt oss istället värna om de utsattas värdighet och inse att det är en del av vårt kristna och europeiska arv att välkomna främlingen.

Må vi ha mod och tillit till Guds son, världens ljus, han vars födelse vi firar.

Kristus kommer att visa oss vägen till en gemensam framtid.
Världen idag fortsätter att plågas av förföljelse, konflikter och krig. Enligt FN har nästan 70 miljoner människor tvingats fly från sina hem i sökande efter en fristad och möjlighet till försörjning. Mer än hälften av dem är barn.

FN:s flyktingkommissarie konstaterar: ”Ingen väljer att bli flykting, men vi andra har möjligheten att välja hur vi ska hjälpa till.” Som kristna vägleds vi av Bibelns läror och av att följa Kristus. När vi den här tiden på året förbereder oss för julen påminns vi om vårt ansvar, och likaså om Guds löfte om ljus och liv för denna värld.

Jesus blev människa: Julen är firandet av den inkarnerade Jesus. För kristna är inkarnationen ett uttryck för Guds obegränsade kärlek för mänskligheten: barnet som föddes i en krubba skulle bära bud om glädje för alla människor (Lukas 2:10). Liksom varje person har skapats till Guds avbild (Första Mosebok 1:27), bekräftas alla människors värdighet av att Jesus blir människa. Ingen person eller grupp av människor ska betraktas som ”problem” som ska åtgärdas, utan förtjänar värdighet såsom människor älskade av Gud. Vi delar alla en mänsklig gemenskap, utan åtskillnad mellan främlingar och bofasta.

Flyktingen Jesus: Som barn fann han tillflykt i Egypten när Maria och Josef flydde undan Herodes hot om att döda honom. Jesus upplevde också den romerska ockupationen, så han visste hur det var att leva under ett styre som berövar människor deras frihet och kränker deras värdighet. Jesus föds hemlös och upplever tyranni och lidande. Han identifierar sig med flyktingen och den förtryckte och uppmanar oss att på motsvarande sätt identifiera oss med den sårbare och visa barmhärtighet.

Främlingen Jesus: Jesus berättar för oss att hur vi bemöter främlingen också är hur vi bemöter Jesus själv (Matteus 25:40). När vi ser Kristus i skepnad av en främling börjar vi också upptäcka det gudomliga i den andre. Vi går då inte bara från en situation där ”vi” ställs mot ”dem” till en ny relation där bara ”vi” finns – det finns också välsignelse i mötet, och vi blir människor tillsammans.

Det är med stor oro vi följer den pågående utvecklingen gällande Europas bemötande av människor som söker sig till kontinenten. På grundval av Bibelns budskap och teologisk reflektion, och med uttalandena som gjordes för nästan 20 år sedan vid Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 i åtanke, deklarerar vi följande:

  • Det är oacceptabelt att politik som syftar till att ”hantera migrationen” leder till situationer där omfattande förluster av människoliv på vägen till Europa har blivit något normalt, och att utnyttjande och våld har blivit en del av vardagen. Vi behöver meningsfulla, säkra vägar (t.ex. vidarebosättning, humanitära visum, realistisk arbetskraftsinvandringspolitik) och sök- och räddningsinsatser på vägen till Europa.
  • Vi uttrycker vårt stöd för och ser idéerna från mötet i Tammerfors, i synnerhet ”den absoluta respekten för rätten att söka asyl” och ”en fullständig och absolut tillämpning av Genèvekonventionen”, som vägledande principer även för dagens asylpolitik. Detta innefattar även effektiv tillgång till en asylprocess, oavsett hur och via vilken väg de asylsökande tagit sig till Europa.
  • Möjlighet till skydd i ursprungsregionerna och förbättrade förhållanden i ursprungsländerna är fortsatt viktigt för att människor inte ska tvingas fly. Men så länge orsakerna till migrationen finns kvar bör Europa fullgöra sin skyldighet att, som en av världens rikaste och mest utvecklade regioner, välkomna och skydda människor istället för att tvinga tredjeländer att stoppa migrationen till Europa.
  • Solidaritet bör vara den vägledande principen i migrationsfrågor och i synnerhet vid flyktingmottagande. Solidaritet innebär att starka axlar tar ett större ansvar än svagare, men också att alla bidrar med det de kan.
  • Vi tar avstånd från uppfattningen att välkomnandet av nya människor till Europa skulle ske på bekostnad av de som i dag redan lever här. Politiken bör ta hänsyn till deras specifika behov och uppmuntra dem till att bidra, samtidigt som den etablerade befolkningens traditioner och behov ska respekteras.
  • Diskussioner om migration och flyktingar ska präglas av värdighet, respekt och om möjligt av barmhärtighet. Att sprida felaktiga, overifierbara och polariserande budskap gör det bara till en svårare utmaning att leva tillsammans.
  • Det kommer oundvikligen att uppstå konflikter när människor av olika etniska och religiösa bakgrunder lever tillsammans, i synnerhet när det sker till följd av snabba förändringar. Att leva tillsammans i mångfald kan vara både berikande och utmanande. Vi ber om en anda präglad av tolerans, välvilja och ett åtagande om ett konstruktivt engagemang.

Vi åtar oss att med större intensitet formulera och arbeta mot vår vision om ett inkluderande samhälle med delaktiga medborgare – för nyanlända och för hela befolkningen.

Nedanstående ledare från olika kyrkor och trossamfund står bakom uttalandet:
Österrike Evangelical Church of the Augsburg Confession in Austria: Bishop Dr Michael Bünker
Belgien United Protestant Church in Belgium (EPUB): Synod President Rev Steven Fuite
Cypern Church of Cyprus: His Beatitude Chrysostomos II, Archbishop of New Justiniana and All Cyprus
Tjeckien Evangelical Church of Czech Brethren: Synodal Senior Daniel Ženatý and Synodal Curator Vladimír Zikmund
Estland
▪ Estonian Evangelical Lutheran Church: The Most Reverend Urmas Viilma, Archbishop of Tallinn and Primate of the EELC
▪ Orthodox Church of Estonia: His Beatitude Stephanos, Metropolitan of Tallinn and All Estonia
FinIand
▪ Evangelical Lutheran Church of Finland: Archbishop of Turku and Finland Tapio Luoma
▪ Orthodox Church of Finland: His Eminence Archbishop Leo of Helsinki and All Finland
Frankrike French Protestant Federation: President Pastor François Clavairoly
Tyskland Evangelical Church in Germany (EKD): Council chairman Landesbischof Prof Dr Heinrich Bedford-Strohm & Bishop Petra Bosse-Huber
Grekland
▪ Church of Greece: His Beatitude Ieronymos II, Archbishop of Athens and All Greece
▪ Evangelical Church of Greece: Secretary of the Executive Committee Rev Dimitris Boukis
Italien
▪ Federation of Protestant Churches in Itlay (FCEI) : President Pastor Luca Maria Negro
▪ Opera for the Evangelical Methodist Churches in Italy (OPCEMI): President of the Executive Board (Comitato permanente), Pastor Ms Mirella Manocchio
▪ Waldensian Church in Italy: Moderator of the Waldensian Board (Tavola Valdese) Pastor Eugenio Bernardini
Nederländerna Protestant Church in the Netherlands: General Secretary Dr René de Reuver
Norge Church of Norway: Presiding Bishop The Right Rev Helga Haugland Byfuglien
Rumänien Evangelical Church of the Augsburg Confession in Romania: Bishop Reinhart Guib and Mrs Erika Klemm, Head of Refugee Desk
Spanien Spanish Evangelical Church (IEE): President Pastor Alfredo Abad
Sverige Church of Sweden: Dr Antje Jackelén, Archbishop of Uppsala and Primate of the Church of Sweden
Storbritannien
▪ Baptist Union of Great Britain : General Secretary Rev Lynn Green
▪ Church of Scotland: Moderator of the General Assembly The Right Rev Susan Brown
▪ Cherubim & Seraphim Churches: Chair of the Europe Chapter of the Unification Council Special Apostle Pastor John Adegoke
▪ Methodist Church in Britain: President of Conference Revd Michaela Youngson and VicePresident of Conference Mr Bala Gnanapragasam
▪ United Reformed Church in Britain: Moderators of the General Assembly Revd Nigel Uden and Mr Derek Estill
▪ Churches Together in Britain and Ireland: Bishop Jonathan Clark, Bishop of Croydon as Chair of the Churches’ Refugee Network of CTBI
Ekumeniska organisationer och globala kristna samfund:
Anglican Communion: The Archbishop of Canterbury’s Representative to the European Institutions, Bishop of Gibraltar in Europe The Right Reverend Dr Robert Innes
Churches’ Commission for Migrants in Europe: Moderator of CCME Mr Lemma Desta and Vice Moderators Ms Efthalia Pappa and Ms Dora Kanizsai-Nagy
Conference of European Churches: President of CEC Rev Christian Krieger and Vice Presidents Bishop Guli Francis-Dehqani and His Eminence Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia
Ecumenical Patriarchate: His Eminence Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia, on behalf of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew
Ecumenical Youth Council in Europe: Chairperson Angelita Tomaselli
Lutheran World Federation, Vice Presidents:
▪ Central Eastern Europe: Archbishop Urmas Viilma, Estonian Evangelical Lutheran Church
▪ Central Western Europe: Pröpstin Astrid Kleist, Evangelical Lutheran Church in Northern Germany
▪ Nordic Countries: Archbishop Dr Antje Jackelén, Church of Sweden
World Communion of Reformed Churches: President of the Europe Steering Committee, Dipl Pol Martina Wasserloos-Strunk
World Council of Churches: General Secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit

]]>
Tranemo-Uddebo Missionsförsamling söker Pastor och Församlingsföreståndare på 30% https://equmeniakyrkan.se/tranemo-uddebo-missionsforsamling-soker-pastor-och-forsamlingsforestandare-pa-30/ Mon, 10 Dec 2018 09:57:15 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194701 Tillsvidareanställning från 1 augusti 2019

” Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet,
ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har
något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt
detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan,
den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp.

Visa er tacksamhet.” Kol 3:12-15

Är du den vi söker?

Vi är en församling på 29 medlemmar som söker en pastor och församlingsföreståndare.
Vi söker dig som gillar att arbeta i en liten församling med nära samarbete med Limmareds
Missionsförsamling och Ambjörnarps Alliansförsamling.
Vår gudstjänstfirande gemenskap tillsammans med Ambjörnarp och Limmared är navet i vår församling. Vi brukar vara mellan 40 och 50 gudstjänstdeltagare på våra gemensamma
gudstjänster. Församlingen driver ett språkcafé tillsammans med Svenska kyrkan och Röda
Korset och ser arbetet med nyanlända som mycket viktigt.
Något annat som prioriteras är smågrupper som träffas i hemmen för att be tillsammans.

Vi ser gärna att du är en inspiratör som sammansvetsar församlingen
och tar hand om invandrare.
Vi värdesätter social kompetens och räknar med att du blir församlingens
ansikte utåt i samhället.

Du kommer ingå i en krets med 4 anställda pastorer.

För mer information och frågor kontakta Tomas Lindström 070-274 14 28
Välkommen med den ansökan till epost till tomas@gmail.com

]]>
Skänninge Missionsförsamling söker pastor och församlingsföreståndare https://equmeniakyrkan.se/skanninge-missionsforsamling-soker-pastor-och-forsamlingsforestandare-2/ Mon, 10 Dec 2018 09:40:26 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194699 Skänninge
Skänninge ligger vackert på Östgötaslätten med närhet till Vättern, Omberg och Vadstena. Vi har goda kommunikationer med pendeltåg till Linköping, Norrköping och Motala. Skänninge har 3000 invånare och tillhör Mjölby kommun. Det finns väl utbyggd samhällsservice med vårdcentral och låg-, mellan- och högstadieskolor. Det är en av Sveriges äldsta städer med kullerstensgator, trähus och vackra parker. Skänninge Marken med anor från medeltiden lockar 130 000 besökare varje år i augusti.
Skänninge Missionsförsamling
Vi är 55 medlemmar i församlingen och vi längtar efter att bli fler. Vår största utmaning just nu är att fundera på hur vi bäst når människor i vår omgivning. Vi är beredda att ompröva och söka nya vägar.
Vi söker dig som är utbildad pastor och:
• har lätt att knyta kontakter och prata med människor utanför kyrkan
• kan inspirera och utmana
• som ser förkunnelsen som en av dina gåvor till uppmuntran och förnyelse av församlingens inre liv
• som tillsammans med oss vill hitta formerna för vårt framtida arbete

Tjänsten
Vi erbjuder en tjänst på 75 – 100 % beroende på dina önskemål.
Ansökan och frågor
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till församlingens ordförande:

Mikael Adolfsson
Ågatan 4
59632 Skänninge
Tel 0142-42339
Mobil 070-604 23 39
epost loveborn.adolfsson@gmail.com

]]>
Låt oss inte glömma Assad! https://equmeniakyrkan.se/lat-oss-inte-glomma-assad/ Sun, 09 Dec 2018 12:54:00 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194760 Assad valde att avsluta sitt liv för att han blev utvisad från Sverige. Det blev en stor riksnyhet tidigare i höstas när en svårt synskadad kille, som just fått avslag och skulle utvisas till Afghanistan, tog sitt eget liv. Assad kom till Sverige som tonåring och fick börja en skola för synskadade barn och flytta …]]>

Assad valde att avsluta sitt liv för att han blev utvisad från Sverige. Det blev en stor riksnyhet tidigare i höstas när en svårt synskadad kille, som just fått avslag och skulle utvisas till Afghanistan, tog sitt eget liv. Assad kom till Sverige som tonåring och fick börja en skola för synskadade barn och flytta till ett familjehem. När han fyllde 18 år fick han besked att utvisas. Vi kan inte veta säkert men flera tror att Assad tog sitt eget liv för att rädda kvar sin minderåriga lillebror i Sverige som annars skulle utvisats tillsammans med honom.

Vad gäller situationen för de ensamkommande flyktingbarnen (där många men inte alla är från Afghanistan och där alla inte är pojkar) gör Migrationsverket bedömningen att det i fallet Afghanistan är möjligt att erbjuda säkerhet för den som återvänder. Detta har vi i Equmeniakyrkan och andra kyrkor flera gånger invänt mot, tillsammans med andra organisationer som gör en annan bedömning. Vi anser inte att någon ska behöva återvända till ett osäkert land och där få leva med rädsla för hot, våld och död.

De asylsökande som vi mött i våra kyrkor har blivit våra vänner. En del av dem har konverterat till kristen tro och därmed angett sin tro som skäl i sin asylansökan. Vi gläds med dem som får stanna i Sverige, men gång på gång underkänner Migrationsverket den kristna tron hos de personer som vi följt under en lång tid och fått komma nära inpå livet. Det krossar inte bara den asylsökandes hjärta, även våra hjärtan.

Equmeniakyrkan jobbar dagligen tillsammans med flera andra kyrkor och inte minst med SKR, Sveriges kristna råd, för att bilda opinion och skapa goda förutsättningar för att de människor som flytt hit ska kunna få starta ett nytt liv i säkerhet och för att den som har en tro ska få utöva sin tro utan risk för hot och förföljelse. Vi önskar ett Sverige med en human flyktingpolitik där varje person med skyddsskäl får stanna.

I advents- och jultider som dessa kommer vi också särskilt ihåg att Jesus Kristus själv en gång i tiden var barnflykting. Tillsammans med Josef och Maria tvingades han, medan han ännu var barn, söka säkerhet i Egypten undan kung Herodes skräckvälde. Matteusevangeliet vittnar om detta. Även vår Gud själv var flykting! Och det bör inte vara möjligt för oss att tillbe en flykting på söndag och sedan vända ryggen till flyktingar i vår tid på måndag!

Denna advent, låt oss inte glömma Assad och låt oss inte glömma Jesus!

Erik Lennestål, pastor Equmeniakyrkan i Söderhamn
P-O Byrskog, regional kyrkoledare Equmeniakyrkan Region Mitt
Lasse Svensson, nationell kyrkoledare Equmeniakyrkan

]]>
#rättilltro Namninsamling – Vi uppmanar Migrationsverket att respektera konvertitens tro https://equmeniakyrkan.se/rattilltro-vi-uppmanar-migrationsverket-att-respektera-konvertitens-tro/ Sat, 08 Dec 2018 08:39:34 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194688 Religionsfriheten är inskriven i grundlagen. Jag och många med mig ifrågasätter om respekten för människors tro gäller alla i Sverige när vi ser Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen. Jag anser att myndighetens hantering av dessa ärenden är i starkt behov av en uppdatering. Som jag också sa i Sändaren anser jag att vi behöver …]]>

Religionsfriheten är inskriven i grundlagen. Jag och många med mig ifrågasätter om respekten för människors tro gäller alla i Sverige när vi ser Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen. Jag anser att myndighetens hantering av dessa ärenden är i starkt behov av en uppdatering.

Som jag också sa i Sändaren anser jag att vi behöver ett folkligt uppror, att vi säger vår mening. Detta är vi som gemenskap med och gör på flera håll, bland annat genom SKR. På många sätt kan vi göra insatser för att synliggöra problematiken med Migrationsverkets bedömning av konvertiter. Equmeniakyrkan skickade igår ut ett nyhetsbrev till församlingarna samt ett pressmeddelande om att vi har tackat ja att vara med till Pingst initiativ om att kartlägga konvertitärenden i asylprocessen.

Nu tar vi nästa steg i vårt uppror och tillsammans med Pingst, Svenska Alliansmissionen samt Evangeliska frikyrkan kommer vi den närmsta månaden ha en namninsamling ute i församlingarna. Min förhoppning är att vi kommer få in namnunderskrifter från hela Sverige och att du och din församling vill vara med.

Nedan finner du underlag för namnunderskrifter att skriva ut samt en affisch.

Namnunderskrifterna kommer att överlämnas till Migrationsverket i mitten på januari nästa år.

Med detta hoppas vi att vi tillsammans kan bidra till att få en helhetsbild på beslut kopplat till konversion och på så sätt också stödja våra vänner som söker asyl.

Immanuel – Gud med oss!
Varma hälsningar
Lasse Svensson
Kyrkoledare

ps. använda gärna #rättilltro i sociala medier

 

Ladda ner underlag för namnunderskrifter

Ladda ner affisch

Ladda ner vanliga frågor och svar (FAQ)

]]>
Kartläggning av konvertitärenden i asylprocessen https://equmeniakyrkan.se/kartlaggning-av-konvertitarenden-i-asylprocessen/ Fri, 07 Dec 2018 10:07:35 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194661 Pingst har initierat ett arbete med att kartlägga konvertitärenden i asylprocessen och erbjuder nu flera samfund att vara med. Equmeniakyrkan har tackat ja till att delta och vädjar nu till församlingar runt om i Sverige att hjälpa till. Därför har vi, på Pingst initiativ, startat en kartläggning där kyrkorna söker en helhetsbild av antal negativa …]]>

Pingst har initierat ett arbete med att kartlägga konvertitärenden i asylprocessen och erbjuder nu flera samfund att vara med. Equmeniakyrkan har tackat ja till att delta och vädjar nu till församlingar runt om i Sverige att hjälpa till.

Därför har vi, på Pingst initiativ, startat en kartläggning där kyrkorna söker en helhetsbild av antal negativa och positiva beslut kopplat till konversion från Migrationsverket. Kartläggningen är helt beroende av församlingarnas hjälp i detta arbete.

– Många, inte bara inom kyrkan, känner stor sorg över den alltmer hårdförda flyktingpolitiken som på senare år än mer begränsat möjlighet att få asyl och uppehållstillstånd i vårt land. Vi tror på ett mer öppet Sverige där vi gör plats åt medmänniskor som i nöd söker skydd. I vår kyrka är vi många som engagerar oss, välkomnar och gör allt vi kan för att inkludera människor som kommit till Sverige genom flykt. Vi har öppnat både våra hjärtan, kyrkor och hem för människor vars enda hopp är vi – Sverige, säger Lasse Svensson, kyrkoledare.

Kyrkorna kommer att samla in kopior av alla Migrationsverkets beslut, positiva och negativa, från medlemmar som under de senaste tre åren tagit emot den kristna tron. Undersökningen avgränsas oss genom att det endast gäller afghanska medborgare, vare sig man flytt från Afghanistan, Iran eller andra länder i närområdet.

Sekretessen är mycket viktig och följs strikt efter den Integritetspolicy som Pingst har. Det innebär bland annat att alla dokument förvaras i ett låst rum och hanteras av max tre personer. Dessa utsedda personer kommer sedan kartlägga handlingarna och plocka ut de parametrar som anses vara värdefulla för kartläggningen. Equmeniakyrkan tror att denna kartläggning kommer vara en viktig input till en större process för att våra syskon ska bli trodda i sin kristna tro.

– De asylsökande som vi mött i våra kyrkor har blivit våra vänner. En del av dem har konverterat till kristen tro och därmed angett sin tro som skäl i sin asylansökan. Idag ifrågasätts många konvertiter. Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift för oss företrädare i kyrkan. Vi måste alltid förhålla oss till rådande praxis i asylprocessen och vi undervisar under lång tid på det språk konvertiten förstår. Det gör att vi lär känna dessa människor på djupet, som inte sällan bär på fruktansvärda historier. Pastorer och präster skriver intyg om att de fått undervisning, döpts och nu lever sitt liv i tro på Jesus Kristus. Vi gläds med dem som får stanna i Sverige men gång på gång underkänner Migrationsverket den kristna tron hos de personer som vi följt under en lång tid och fått komma nära inpå livet. Det krossar inte bara den asylsökandes hjärta, även våra hjärtan, säger Lasse Svensson kyrkoledare.

Vår projektledare kommer att vara Marcus Lind, föreståndare i Missionskyrkan i Linköping som kommer att ha en lokal arbetsgrupp till sin hjälp.

– Ladda ner underlag och mer information om kartläggningen här.

 

]]>
Tre Gårdar / Equmeniakyrkan söker Gårdsvärd till Bobergsgården. https://equmeniakyrkan.se/tre-gardar-equmeniakyrkan-soker-gardsvard-till-bobergsgarden/ Wed, 05 Dec 2018 14:38:21 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194636  

Bobergsgården är en lägergård, söder om Falkenberg.
Läs mer https://www.tregardar.se
Tjänstgöringsgrad 60 % (ev. mer) Säsongsanställning 1 maj – 30 september 2019.

Arbetsuppgifter: Kundmottagande, allmän service, fastighetsskötsel.
Ansökan skickas snarast till bobergsgarden@equmeniakyrkan.se

För mer information kontakta Claes-Ove Antonson 0708-70 32 80,
Rangela Kolback 0704-88 29 10 eller Arne Björling 0737-45 25 73

]]>
Värmande vinterdagar på Hjortsbergagården https://equmeniakyrkan.se/varmande-vinterdagar-pa-hjortsbergagarden/ Wed, 05 Dec 2018 07:48:52 +0000 https://equmeniakyrkan.se/?p=194600 I mitten på januari, 22-24/1, när julstressen lagt sig och vardagen tar vid inbjuds du att delta i några värmande dagar på Hjortsbergagården. Vi möts i föreläsningar, samtal, promenader, andakter och mys vid brasan. Nedan finner du folder & affisch med mer information. Värmande vinterdagar -19 folder Värmande vinterdagar -19 affisch   Anmälan och frågor: …]]>

I mitten på januari, 22-24/1, när julstressen lagt sig och vardagen tar vid inbjuds du att delta i några värmande dagar på Hjortsbergagården.

Vi möts i föreläsningar, samtal, promenader, andakter och mys vid brasan.

Nedan finner du folder & affisch med mer information.
Värmande vinterdagar -19 folder
Värmande vinterdagar -19 affisch

 

Anmälan och frågor:
Hjortsbergagården, tel 073-963 39 61, e-post: info@hjortsbergagarden.se
Senaste anmälan den 11/1-2019.

]]>