Så påverkas Flatåskyrkan av Corona – Senaste informationen

Senaste informationen läggs överst

 
 
16/4
Efter nytt möte 14/4 för att utvärdera påskens gudstjänster bestämde församlingsrådet att fortsätta att ha öppna gudstjänster i Flatås även efter påsk. I snitt kommer endast 8 besökare, men desto fler – över 60 personer i snitt- ser filmerna på Facebook eller YouTube.Vår ambition är alltså att ha gudstjänster framöver med predikan och musikinslag och att livesända. Eftersom läget är osäkert för vissa värdgrupper och -vid minsta sjukdomssymptom kan vi inte låta t ex predikant medverka, så det kan komma sena förändringar. Påskens gudstjänster finns utlagda på vår blogg och där finns även tidigare års. Vi är tacksamma för alla idéer och input från alla värdgrupper och medlemmar som vill vara med och medverka på kreativa sätt, kanske utomhus och på distans.
 
 
7/4
Vårt församlingsråd beslutade 6/4 att genomföra planerade gudstjänster under påskhelgen som planerat. Vi tillser att max 50 personer deltar, vi sitter glest och handsprit finns tillgängligt. En påskvandring utomhus sätts upp på Skärtorsdag och på sociala medier.
 
 
3/4
Restriktionerna pga Coronasmittan och råden från Folkhälsomyndigheten förändras och blir fler, dag för dag nu.  Att vi i kyrkorna inte kan fira påsk som vanligt har vi förstått. Att vi ska uppmärksamma och fira påsken på något sätt är självklart för oss. Flatåskyrkans församlingsråd träffas via Skype på måndag kväll för att diskutera hur vi gör med öppethållandena i påsk. Fram tills dess, dvs nu på Palmsöndag, firar vi gudstjänst kl 11 och livesänder delar via Facebook och spelar in och lägger ut Kajsa Svennbergs predikan efteråt.  Den nås även via YouTube.

Välkommen till kyrkan du som vill och kan delta. Vi sitter glest i vår stora kyrksal och hälsar utan kroppskontakt. Du som är riskgrupp eller har minsta symptom måste stanna hemma.

Håll utkik på vår hemsida flatåskyrkan.se och facebook för senaste informationen.

 

27/3
Regeringen har från 29/3 förbjudit allmänna sammankomster med fler än 50 personer.
Det är inte troligt att vi är så många så vi fortsätter hälsar välkomna på söndag-förmiddagsgudstjänster till de som vill och kan delta. Vi tar ansvar för att vi inte är 50 personer.

Vi fortsätter uppmana dig som har symptom eller är i riskgrupp att inte delta.
Det går att delta på distans genom att titta på Facebook.

 

16/3 21:00 Uppdaterad information till Flatåskyrkans besökare med anledning av Corona

Corona 16 mars 2020 – PDF-fil

Equmeniakyrkan nationellt har sedan några veckor en extrainsatt krisgrupp med anledning av Coronaviruset. Fortfarande finns ingen allmän uppmaning till församlingarna att ställa in gudstjänster och samlingar, utan varje församling beslutar efter sina förhållanden. Flatåskyrkan tar löpande del av nationella kyrkans information och dagligen också Folkhälsomyndighetens. I Flatåskyrkan går församlingsrådets arbetsutskott, ”trojkan”, nu ut med följande uppdaterade information:

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i Flatåskyrkan tillsvidare. Gäller alla åldrar, personer, volontärer och anställda.

Med tanke på att många är i riskgrupp kommer frivilligcentralen Svängrummet vara stängt från 16/3 och tillsvidare. Läs mer om hur du kan kontakt och få stöd under tiden nedan.

GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR Tillsvidare kommer vi att fortsätta fira gudstjänster. Kyrkan har en viktig funktion i oroliga tider som dessa och vi vill att kyrkan ska vara en plats dit vi får komma med den oron. För de som väljer att inte delta fysiskt kan vi hänvisa till sociala medier och vår blogg där det finns predikningar att lyssna till. Vi hälsar utan kroppskontakt och sitter lite glesare i bänkarna. Vid nattvardsgudstjänster kommer särskild ordning att gälla och instruktion ges vid tillfället.

KYRKKAFFE OCH SERVERINGAR Vi kommer ha enklare kyrkkaffen och serveringar utan smörgåsar och kaffebröd. De som tillreder fikat uppmanas att hålla extra noga handhygien.

ANSTÄLLDA OCH KONTAKT Våra anställda kommer jobba delvis hemifrån men nås på telefon där det kommer att anges hur du kan kontakta för samtal eller praktisk hjälp med t ex handling.

INFORMATION OM INSTÄLLDA SAMLINGAR DE NÄRMASTE VECKORNA Om situationen förvärras ytterligare och Folkhälsomyndigheten ger nya direktiv om antal personer i samlingar kommer vi att följa dessa och ge information om eventuella inställda arrangemang på Facebook och vår sajt.

VAD KAN JAG SJÄLV GÖRA FÖR ATT UNDVIKA SMITTA?
* Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!
* En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika nära kroppskontakt med andra människor.
* Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Använd också gärna handsprit.
* Genom att hosta och nysa i armvecket hindrar du smitta från att spridas i din omgivning. Om du använder pappersnäsduk tvätta händerna efter du slängt den.

Flatåskyrkans trojka;
Karolina Chronholm Håkan Lilja

Följ våra uppdateringar på flataskyrkan.se och Equmeniakyrkan nationellt här;
www.equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/
och Folkhälsomyndighetens här; krisinformation.se