FVC Svängrummets inomhusaktiviteter är inställda tillsvidare, men…

För att hjälpa till med att förhindra smittspridning
av Coronaviruset är Frivilligcentralen Svängrummets
INOMHUSAKTIVITETER INSTÄLLDA
fr.om. måndag 16 mars och tillsvidare.

SOMMAREN 2020

FVC_sommar_juni_ 200702

PS!

Både Sofia och Mica kan nås på telefon och mail.

Sofia: 031 – 47 76 41, 070 -263 84 69
svangrummet@flataskyrkan.se

Mica:  031- 47 04 00, 079 – 026 15 43
mica@flataskyrkan.se