Frivilligcentralen Svängrummet öppnar upp inomhusgrupper – under kontrollerade former

På grund av Covid-19 så har all Svängrummets gruppverksamheter inomhus varit inställda sedan den 16 mars, då vi följer Folkhälsomyndighetens råd, och gör vad vi kan för att minska smittspridning.
From 1 oktober lättar vi försiktigt på våra restriktioner och öppnar upp möjligheten för några grupper att träffas inomhus. För dessa planerade träffar gäller tydliga förhållningsregler:

Max 10 personer per gruppaktivitet, eller annan inplanerad träff.
Sammankomsterna schemaläggs, i de stora lokalerna i första hand Svängrummet o Storstugan. Deltagarna i gruppen har ett egenansvar att hålla ett avstånd på minst 1,5 m till övriga deltagare. Tid för vädring och desinficering av ytor är inplanerad mellan träffarna, var och en torkar av sin bordsplats.

Vid fika: Kaffe och the kan kokas i kyrkan, men var och en tar med sig eget fika.

Vid Kultursalongen (se separat program) gäller följande: Programmen hålls uppe i kyrksalen, med ett maxantal på 25 personer. Anmälningslista till Kultursalongen kommer finnas på Svängrummets anslagstavla.
Anmälan kan även göras på tel: 477641 eller mail: svangrummet@flataskyrkan.se

I alla verksamheter är det viktigt att alla deltagare hjälper till att ”Coronasäkra” träffarna, dvs hålla avstånd, tvätta händerna och att vid minsta sjukdomssymtom stanna hemma!

Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Svängrummets förhållningsreglerna utvärderas kontinuerligt, förändringar eller åtstramningar kan därför komma att ske.

Här finns oktoberprogrammet (pdf)