Fr.o.m. söndag 6/6 hålls Gudstjänsterna kl. 10:00

I och med juni-månads ingång, så går även gudstjänsterna över till ”sommartid”. Vi kommer att fira 4 gudstjänster i juni månad,
varav 13/6 blir en fysisk utomhusgudstjänst.
De andra gudstjänsterna webbsänds som vanligt bara på Flatåskyrkans Facebooksida.

Därefter följer Sommarandakter 4/7- 15/8 som kyrkans olika värdgrupper ansvarar för. Andakterna kommer att läggas ut på Flatåskyrkans Facebooksida.