Titta på våra sommarhälsningar

I likhet med förra sommaren kommer vi p.g.a. pandemin att sända en digital sommarhälsning varje söndag kl. 10:00 (4/7-15/8). Varje värdgrupp ansvarar för att lägga upp en hälsning. Här kan du titta på sommarhälsningen:
– Flatåskyrkans Facebooksida: facebook.com/flataskyrkan
– Via vår webbplats www.flataskyrkan.se kan du nå bloggen eller
gå direkt till flataskyrkan.wordpress.com