Frivilligcentralen Svängrummets höstbroschyr 2021

Nu är FVC Svängrummets första broschyr sedan våren 2020 utgiven.
Eftersom Covid-19 fortfarande pågår, så ligger en hel del grupper/aktiviteter ”på is”.

Frivilligcentralen Svängrummet gör vad vi kan för att minska smittspridning av Covid -19.
Fr.o.m. september lättar vi på våra förhållningsregler och öppnar upp för mindre grupper att träffas inomhus.
Det är viktigt att alla deltagare fortsatt hjälper till att ”Coronaanpassa” träffarna, dvs hålla avstånd, tvätta händerna och att vid minsta sjukdomssymtom stanna hemma!

Höstbroschyren 211015