Påsk i Flatåskyrkan 2022

Välkommen att fira påsk i Flatås.

Skärtorsdag 14/4 kl 18:00 Getsemanestund med nattvard. ”Det nya förbundet” Anders Svensson

Långfredag 15/4 kl 11:00 Långfredagsgudstjänst, ”Korset”. Urban Erestam predikar. Mattias Ingvarson spelar och sång av Jenny Lilja m. fl.

Påskdagen söndag 17/4 kl 11:00 Påskdagsgudstjänst ”Kristus är uppstånden!”. Inga-Lena Dahl predikar, Körsång. Cristina Wångblad spelar.