Välkommen Anders Svensson!

Kaverösbon Anders Svensson har tackat ja till att vara församlings-föreståndare i Flatåskyrkan under tiden vi söker en permanent pastor på posten. Anders har stor erfarenhet från pastorsrollen, som förkunnare och själavårdare i rollen som sjukhus- och fängelsepastor.

Anders börjar hos oss på en halvtidstjänst 4 april kan stanna året ut i första hand. Han är redan inbokad på söndagar fram till midsommar så han kommer ägna våren åt att lära känna församlingen under vardagarna i församling och frivilligcentral. Han kommer att leda nattvardsandakter på onsdagskvällar kl 17:30 och i påskveckan vår samling på skärtorsdag kl 18.

Kontaktuppgifter till Anders:
anders.v.svensson@gmail.com 076-188 55 08