Gudstjänsttider i maj och juni

I maj är det gudstjänst i Flatåskyrkan varje söndag kl 11.
Fr o m juni blir det ”sommartid” och gudstjänst eller lite enklare sommarandakt hålls kl 10. Välkommen!