Påsk i Flatåskyrkan

Välkommen att fira påsk i Flatås.

Söndag 2 april kl 11:00 Palmsöndagen. ”Vägen till korset” Gudstjänst med
nattvard Anders Svensson Hans Bernskiöld
Torsdag 6 april kl 18:00 Getsemanestund med nattvard på Skärtorsdag. Anders Svensson
Fredag 7 april kl 11:00 Långfredagsgudstjänst. A. Svensson, G Palmqvist
Söndag 9 april kl 11:00 Påskdagsgudstjänst ”Kristus är uppstånden!”
Anders Svensson, Cristina Wångblad. Körsång