Publicerat 

Badosk

BADOSK är ett kreativt läger för barn i åldrar cirka 7-12 år.
Flatåskyrkan har arrangerat tre Badoskläger i mars 2013, 2014 och okt 2015.

Läs om dessa läger och när det blir aktuellt för nästa läger här:

Här kan du läsa allt om vad det är för aktiviteter och hur du anmäler dig.

Equmenia har arrangerat ännu fler Badoskläger, och på länken finns de med också.