Barn som leker

Barn och unga

Till Flatåskyrkan och våra gudstjänster är människor i alla åldrar välkomna.

I våra gudstjänster finns alltid barnens stund med ljuständning med. För barnen finns sedan en lugn plats för pyssel eller lekrummet om de inte vill sitta kvar i bänken under hela gudstjänsten. Välkommen!

Vi är del av equmenia– Sveriges största barn- och ungdomsorganisation som har verksamhet inom Equmeniakyrkan.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.