Publicerat 

Flatåskyrkan – exteriört

Korset

b_kyrkan_kors

”Överst på klocktornet lyfts korsets tecken mot himlen,
inte enbart lidandets och dödens kors utan också
korstecknet med en segergloria, triumfkorset, segerkorset.
Det är denna byggnads mottagarantenn.”
Ur Johannes Olivegrens invigningstal


Stjärntecken

b_kyrkan_stjarna

”Över korpartiet, utvändigt på byggnaden
sitter ett stjärntecken, ett löftes- och bebådelsetecken,
skapelsens begynnelsesymbol”.
Ur Johannes Olivegrens invigningstal

Kyrkklockan

b_kyrkklockan

”LOVA HERREN MIN SJÄL”
lyder inskriptionen på vår kyrkklocka.
Denna lovprisning återfinns på flera
ställen i Psaltaren 103 och 104.

”Gjuten år 1964 till Flatåskyrkan av M. E. Ohlsson Ystad”

Väger 340 kg och är stämd i h.

b_kyrkan_klocka3