Publicerat 

Organisation

Flatåskyrkans församling är en församling som är del av Equmeniakyrkan. Vi är cirka 140 medlemmar vår verksamhet är öppen för alla intresserade. Vi välkomnar nya medlemmar. Hör av dig till pastor om du vill bli medlem!

 

Flatåskyrkans styrelse, Församlingsrådet, består av Karolina Colliander Chronholm, ordf, Håkan Lilja, Stephan Demming, Tina Sandberg, Alexa Tjornhom, Markus Wahl och Lars Wieden. Om du vill komma i kontakt med FR, mejla här

 

För att organisera verksamheten finns olika ansvarsgrupper: barn- och unga, fastighetskommittén, Internationella gruppen, Musikrådet, Ordförandegrupp, Personalutskott och Styrgrupp för Frivilligcentralen Svängrummet.

 

Vi är en ideell förening där de flesta uppdrag görs utan ekonomisk ersättning. Några anställda har vi, se kontakt. De omkostnader vi har för löner, fastighet och andra driftskostnader samlar vi ihop till och vi har även visst ekonomiskt stöd, t ex från
Stadsdelen för anställning i Frivilligcentralen Svängrummet.

 

Så här stöder du Flatåskyrkan: