Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen till en enklare Gudstjänst! Präglad av gemenskap. Denna söndag är det Kyndelsmässodagen Temat för gudstjänsten är "Uppenbarelsens ljus" Medverkande: Pastor Martin Karlsson

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen på gudstjänst! Septuagesima, tema "Nåd och tjänst" Predikan: Pär Sandstedt Musik: Helena Kollmats Värdgrupp 7 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Välkommen på Gudstjänst! Sexagesima, tema "Det levande ordet" Predikan: Pastor Martin Karlsson Musik: Gunno Palmquist Värdgrupp 1+2 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST & ÅRSMÖTE

Välkommen på Gudstjänst och församlingens årsmöte. Fastlagssöndagen, tema "Kärlekens väg" Predikan: Martin Karlsson Musik: Marie Welander Värdgrupp 3 bjuder in till fika efter gudstjänsten. Det kommer också finnas möjlighet att köpa enklare mat under årsmötet. Värt att veta: Alla är välkomna på församlingens årsmöte oavsett om man är...

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen på Gudstjänst! 1:a söndagen i fastan, tema "Prövningens stund" Predikan: Sten Högberg Musik: Cristina Wångblad Värdgrupp 4 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Välkommen på Gudstjänst! 2:a söndagen i fastan, tema "Den kämpande tron" Predikan: Martin Karlsson Musik: Anna Ingvarson Värdgrupp 5 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen på Gudstjänst! En gudstjänst utifrån psalmer och sånger Organisten och musikforskaren Hans Bernskiöld som medverkat i "Psalmernas väg" ett kommentarverk till den Svenska Psalmboken både spelar och delar med sig av reflektioner kring några psalmer. Övriga medverkande: Martin Karlsson  

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen på Gudstjänst! Jungfru Marie bebådelsedag, tema "Guds mäktiga verk" Predikan: Ulla Brattö Musik: Cristina Wångblad Värdgrupp 7 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen på Gudstjänst! 5:e söndagen i fastan, tema "Försonaren" Predikan: Martin Karlsson Musik: Gunno Palmquist Värdgrupp 1+2 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Välkommen på Gudstjänst! Palmsöndagen, tema "Vägen till korset" Predikan: Martin Karlsson Musik: Hans Bernskiöld Värdgrupp 3 bjuder in till fika efter gudstjänsten.