Svängrummet Flatåskyrkan

RPG Torsdagsträffen

”Vad händer när jag inte kan sköta mig själv längre?” Om Samordnad Individuell Planering (SIP) vid insatser från flera huvudmän ex: socialtjänst/hemtjänst/kommunal hälsosjukvård och vårdcentral/specialistmottagning. Processledare Temagrupp Äldre Camilla Lundqvist, delregional SIP-koordinator Frida Palm och utvecklingsledare i samverkansverktyg med fokus på stärkt brukarmedverkan Eva Nilsson från Kommun och sjukvård, i Göteborgsområdet.

Flatåskyrkan

Gudstjänst

Gunilla och Gunno Palmquist. Värdgrupp A. Kyrkkaffe.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!