GUDSTJÄNST med Nattvard

Andra advent - ”Guds rike är nära” Internationella gruppen, Gunno Palmquist – musik. Gudstjänstvärdgrupp 3. VÄLKOMMEN!