Svängrummets Kultursalong

5 december NYINSATT PROGRAM: "Quattro Stagioni + Syster Vatten" mica nilsson visar ett par av sina bildspel till A Vivaldis och G F Händels musik.   Det utannonserade programmet kommer att äga rum i  januari 2020 istället: Hamnarnas musik Åsa Lilliestam, Sjöfartsmuseet Efter programmet blir det en lätt sopplunch. VÄLKOMMEN!

Svängrummets Kultursalong

 ”Känslan av upplevd trygghet.” Linda Bergvall, kommunpolis   P.g.a. Covid-19 så hålls programmet uppe i Flatåskyrkans kyrksal, där det finns 25 platser med ”Coronaavstånd” ANMÄLAN: Anmälningslista till Kultursalongen kommer att finnas på Svängrummets anslagstavla. Anmälan kan även göras på tel: 477641 eller mail: svangrummet@flataskyrkan.se   VÄLKOMMEN!