Torsdagsträff, RPG

Torsdag 21 oktober "Ett program med vår pastor Martin Karlsson." Programmen hålls i Svängrummet där vi sitter utspridda. VÄLKOMMEN!

GUDSTJÄNST

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet - "Samhällsansvar" Martin Karlsson - predikan, Hans Bernskiöld - musik. Gudstjänstvärdgrupp 3. VÄLKOMMEN!

Nattvardsandakt

Med start den 30 september kl 19.00 kommer du ha möjlighet att komma och vara med på ett enkelt nattvardsfirande i Flatåskyrkan. Samlingen kommer bygga på att vi sjunger Taizesånger och det kommer även ges tid och utrymme för tystnad. Vi tror...

GUDSTJÄNST

Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet - "Frälsningen" Martin Karlsson - predikan, Gudstjänstvärdgrupp 4. VÄLKOMMEN!

Torsdagsträff, RPG

Torsdag 4 november "Svänggänget Ukulele medverkar med musik och sång." Programmen hålls i Svängrummet där vi sitter utspridda. VÄLKOMMEN!

GUDSTJÄNST

Söndagen efter Alla Helgons dag el. Alla själars dag - "Vårt Evighetshopp" Nina Holgersson - predikan, Cristina Wångblad - musik. Gudstjänstvärdgrupp 5. VÄLKOMMEN!

Nattvardsandakt

Med start den 30 september kl 19.00 kommer du ha möjlighet att komma och vara med på ett enkelt nattvardsfirande i Flatåskyrkan. Samlingen kommer bygga på att vi sjunger Taizesånger och det kommer även ges tid och utrymme för tystnad. Vi tror...