Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Välkommen på Gudstjänst! 2:a söndagen i fastan, tema "Den kämpande tron" Predikan: Martin Karlsson Musik: Anna Ingvarson Värdgrupp 5 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

NATTVARDSANDAKT

BLI STILLA Det är namnet på vår nattvardsandakt som vi har på onsdagar varannan vecka i Flatåskyrkan. EN RASTPLATS MITT I VECKAN Vi vet att tempot är högt och att det är mycket att hinna med. Kom till Flatåskyrkan. Sitt ner. Läs med i orden i en given ordning. Vila i bönen. Upplägget...

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen på Gudstjänst! En gudstjänst utifrån psalmer och sånger Organisten och musikforskaren Hans Bernskiöld som medverkat i "Psalmernas väg" ett kommentarverk till den Svenska Psalmboken både spelar och delar med sig av reflektioner kring några psalmer. Hans har fått förhinder. Gunno Palmquist och Karolina Chronholm håller temagudstjänst kring psalmer.    

Flatåskyrkan

RPG-TRÄFF

”Musikquiz med Flatåskyrkans pastor Martin Karlsson”. Välkommen!

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen på Gudstjänst! Jungfru Marie bebådelsedag, tema "Guds mäktiga verk" Predikan: Ulla Brattö Musik: Cristina Wångblad Värdgrupp 7 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

NATTVARDSANDAKT

BLI STILLA Det är namnet på vår nattvardsandakt som vi har på onsdagar varannan vecka i Flatåskyrkan. EN RASTPLATS MITT I VECKAN Vi vet att tempot är högt och att det är mycket att hinna med. Kom till Flatåskyrkan. Sitt ner. Läs med i orden i en given ordning. Vila i bönen. Upplägget...

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen på Gudstjänst! 5:e söndagen i fastan, tema "Försonaren" Predikan: Inga-Lena Dahl Musik: Gunno Palmquist Värdgrupp 1+2 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

RPG-TRÄFF

”... som sjunger timmen innan gryningen”. Sång tillsammans med Gunno Palmquist. Välkommen!

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Välkommen på Gudstjänst! Palmsöndagen, tema "Vägen till korset" Predikan: Ingemar Svensson Musik: Hans Bernskiöld Värdgrupp 3 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

NATTVARDSANDAKT

BLI STILLA Det är namnet på vår nattvardsandakt som vi har på onsdagar varannan vecka i Flatåskyrkan. EN RASTPLATS MITT I VECKAN Vi vet att tempot är högt och att det är mycket att hinna med. Kom till Flatåskyrkan. Sitt ner. Läs med i orden i en given ordning. Vila i bönen. Upplägget...

Getsemanestund

Skärtorsdag 14/4 kl 18:00 Getsemanestund med nattvard. ”Det nya förbundet” Anders Svensson

Nattvardsandakt

Ons 20 april 17:30 Nattvardsandakt. Anders Svensson.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!