Flatåskyrkan

NATTVARDSANDAKT

BLI STILLA Det är namnet på vår nattvardsandakt som vi har på onsdagar varannan vecka i Flatåskyrkan. EN RASTPLATS MITT I VECKAN Vi vet att tempot är högt och att det är mycket att hinna med. Kom till Flatåskyrkan. Sitt ner. Läs med i orden i en given ordning. Vila i bönen. Upplägget...

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST

Välkommen på Gudstjänst! 5:e söndagen i fastan, tema "Försonaren" Predikan: Inga-Lena Dahl Musik: Gunno Palmquist Värdgrupp 1+2 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

RPG-TRÄFF

”... som sjunger timmen innan gryningen”. Sång tillsammans med Gunno Palmquist. Välkommen!

Flatåskyrkan

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Välkommen på Gudstjänst! Palmsöndagen, tema "Vägen till korset" Predikan: Ingemar Svensson Musik: Hans Bernskiöld Värdgrupp 3 bjuder in till fika efter gudstjänsten.

Flatåskyrkan

NATTVARDSANDAKT

BLI STILLA Det är namnet på vår nattvardsandakt som vi har på onsdagar varannan vecka i Flatåskyrkan. EN RASTPLATS MITT I VECKAN Vi vet att tempot är högt och att det är mycket att hinna med. Kom till Flatåskyrkan. Sitt ner. Läs med i orden i en given ordning. Vila i bönen. Upplägget...

Getsemanestund

Skärtorsdag 14/4 kl 18:00 Getsemanestund med nattvard. ”Det nya förbundet” Anders Svensson

Nattvardsandakt

Ons 20 april 17:30 Nattvardsandakt. Anders Svensson.

Flatåskyrkan

RPG-TRÄFF

”PORT-rätt – livets portar från vaggan till graven” Ett bildföredrag med musik. Mica Nilsson. Välkommen!

Flatåskyrkan

NATTVARDSANDAKT

BLI STILLA Det är namnet på vår nattvardsandakt som vi har på onsdagar varannan vecka i Flatåskyrkan. EN RASTPLATS MITT I VECKAN Vi vet att tempot är högt och att det är mycket att hinna med. Kom till Flatåskyrkan. Sitt ner. Läs med i orden i en given ordning. Vila i bönen. Upplägget...

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!